Жалбени поступци

НАПОМЕНА: Користите ћирилична словa

Марија Банаух Брусин против портала "Телепромптер"

Жалба решена: прекршај кодекса
Марија Банаух Брусин
Телепромптер
Интернет
23.11.2014.

Поштована,

Ја, Марија Банаух Брусин, дипл. социјална радница, запослена на позицији супервизора у Градском центру за социјални рад Београд, одељење Земун, подносим жалбу против веб портала Телепромптер и његовог уредника, Данила Реџеповића због објављивања видео снимка снимљеног без моје сагласности, неистина у вези са процедурама и постпуцима рада Центра за социјални рад, клевете, нарушавања мог професионалног и личног угледа и објављивања мојих личних података у јавности без моје сагласности.

Телепромптер је до сада објавио два чланка, "Тајни снимак иживљавања "познате" бахате социјалне раднице (ВИДЕО)"

(http://www.teleprompter.rs/tajni-snimak-izivljavanja-poznate-bahate-socijalne-radnice-video.html)

23. 11. 2014. и, најновије, "Социјална радница из пакла: Ни сама не зна колико је живота уништила"

(http://www.teleprompter.rs/socijalna-radnica-iz-pakla-ni-sama-ne-zna-koliko-je-zivota-unistila.html), 29. 12. 2014., који обилују неистинама и оптужбама и који озбиљно угрожавају мој углед и моју безбедност.

С поштовањем, Марија Банаух Брусин

На основу чланова 22. и 24. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Иван Цвејић, Зоран Ивошевић. Тамара Скрозза, Љиљана Смајловић, Петар Јеремић, Стојан Марковић, Божо Прелевић, Владо Мареш, Златко Чобовић и Предраг Аздејковић, на седници одржаној 28.1.2015. године, већином гласова изриче

ЈАВНУ ОПОМЕНУ

Текстовима „Тајни снимак познате бахате социјалне раднице” и “Социјална радница из пакла: ни сама не зна колико је живота уништила”, објављеним 23. новембра и 29. децембра 2014. године, портал “Телепромптер”

1. прекршио је тачке 2. и 5. Одељка I (Истинитост извештавања) о обавези новинара и уредника да праве јасну разлику између чињеница које преносе, коментара, претпоставки и нагађања, као и о дужности новинара да, када је то неопходно, консултује што више извора и омогући има да изнесу свој став,

2. прекршио је тачку 6, Одељка IV (Одговорност новинара) по којој новинар мора да негује етику и културу јавне речи и

3. прекршио је тачку 2 Одељка V (Новинарска пажња) по којој новинар не сме слепо да верује извору информација и мора да води рачуна да извори информација често следе своје интересе и прилагођавају исказе тим интересима.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Марија Банаух Брусин, социјална радница, супервизор у земунском одељењу Градског центра за социјални рад Београд, поднела је жалбу због текста у оквиру којег је објављен и снимак који је тајно снимила мајка о чијем захтеву да се оцу њеног детета одузме родитељско право одлучује Центар за социјални рад. Она је навела да је снимак начињен без њене сагласности, чиме јој је нарушено право на приватност, као и да сам текст обилује неистинама у вези са поступцима пред Центром за социјални рад. Жалба је касније допуњена, након што је објављен и други текст, као и бројни увредљиви и претећи коментари испод њега. Марија Банаух Брусин навела је да је “Телепромптер” прекршио одредбе Кодекса које се односе на иситнитост извештавања, неопоштовање претпоставке невиности и обавезе новинара да консултује више извора, као и на забрану говора мржње, додајући и да се сензационалистичким насловима манипулише осећањима читалаца, а малициозним насловима унутар видео записа начином на који ће гледаоци интерпретирати снимак.

У одговору на жалбу, Данило Реџеповић, главни и одговорни уредник портала “Телепромптер” навео је да жалбу треба одбацити јер њен циљ није да се преиспита уподобљеност текстова са Кодексом новинара, већ да Савет за штампу заштити пословни и приватни углед и безбедност подносиоца жалбе. Према његовом мишљењу, свако изјашњавање о њеним наводима изашло би из оквира Кодекса и ушло у оквире закона за шта Савет није надлежан, као што је, на пример, изјашњавање о неовлашћеном снимању, будући да “Телепромптер” није никога тајно снимао. Портал, како се даље наводи, није објавио никакве личне податке Марије Банаух Брусин, а све тврдње у тексту су поткрепљене судским документима, видео снимком и исповешћу мајке. Реџеповић је истакао и да је, након објављивања текстова, редакција била изложена сталним притисцима и нападима, најпре им је претила ћерка Марије Банаух Брусин, затим је Комора социјалне заштите изричито захтевала да се снимак уклони, а кад ништа од тога није успело, поднета је жалба Савету за штампу. На допуну жалбе Данило Реџеповић није желео да одговори, оцењујући да је њено подношење противно правилима рада Савета за штампу.

 

Већина чланова Комисије за жалбе оценила је да спорни текстови нису објављени у складу са етичким правилима која прописује Кодекс новинара. Инако постоји интерес јавности да зна на који начин раде центри за социјални рад и да се упозна са евентуалним кршењем процедура и правила рада, “Телепромтер” се не заправо не бави тиме, већ се, на крајње тенденциозан и увредљив начин, “обрачунава” са једном социјалном радницом. Портал притом ничим не поткрепљује трврдње попут “ни сама не зна колико је живота упропастила”, лажно се представља као психијатар“,” мобингује запослене и застрашује странке у поступку”, затим да су против ње поднете две кривичне пријаве, па се чак упушта и психијатријску процену, износећи квалификације попут оне да “има патолошку потребу да влада”. Из текстова уопште није јасно да ли је било шта од тога проверено и где. Новинари “Телепромтера” у потпуности верују мајци, затим и другом пару који је изгубио старатељство, који су стране у поступку и од којих се може очекивати да штите своје интересе, истовремено уопште ни не покушавајући да контактирају социјалну радницу о којој пишу, док је објашњење да се у Центру за социјални рад у Земуну нико нико јављао неприхватљиво.

Чланови Комисије сматрају да је редакција одговорна и за коментаре читалаца, те да је одређеним коментарима и поменутим калификацијама у тексту повређена одредба Кодекса о обавези новинара да негује културу и етику јавне речи.

Емитовање тајно снимљеног материјала у овом случају чак и не би морало бити огрешење о етичке норме, будући да Кодекс прецизира да новинар не сме да објављује материал прибављен уз помоћ скивених камера, изузев када се тиме штити јавни интерес, који подразумева и откривање злоупотребе положаја, да је читава тема другачије обрађена. Такође, Комисија сматра да текстовима није нарушено право на приватност Марије Банаух Брусин, будући да се портал не бави никаквим детаљима из њеног приватног живота, већ само оним што ради као социјална радница, дакле као државни службеник.

Због свега наведеног, Комисија је са осам гласова “за”, једним “против” и једним “уздржаним” одлучила да је портал “Телепромптер” прекршио одредбе Кодекса новинара и изрекла јавну опомену.

 

Београд, 28.1.2015.                                                                           Председавајући

                                                                                                            Иван Цвејић