Жалбени поступци

НАПОМЕНА: Користите ћирилична словa

Предраг Благојевић против “Народних новина”

Жалба решена: прекршај кодекса
Предраг Благојевић
Народнe новина
Штампано издање
24.10.2013.

Народне новине су неовлашћено преписале комплетан текст и наслов из Јужних вести.

Реч је о тексту "Пробни лет Београд - Ниш - Београд" 23. октобра 2013. године, објављен у Јужним вестима.

Поменути текст можете пронажи на адреси: http://www.juznevesti.com/Drushtvo/Probni-let-Beograd-Nis-Beograd.sr.html

Дан касније идентичан текст објавиле су и Народне новине на страни 7, под насловом "Пробни лет ЕрСрбије Београд - Ниш - Београд".

Сматрам да се ради о кршењу права ауторства

На основу чланова 22. и 24. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Зоран Ивошевић, Тамара Скрозза, Филип Шварм, Небоја Спаић, Петар Јеремић, Стојан Марковић, Божо Прелевић и Владо Мареш, на седници одржаној 27.11.2013. године, једногласно изриче

ЈАВНУ  ОПОМЕНУ

Текстом „Пробни лет ‘Ер Србије’ Београд – Ниш- Београд”, објављеним 24.октобра 2013. године, дневни лист „Народне новине“

1.прекршио је тачку 1. Одељка IX (Поштовање ауторства) о обавези медија и новинара да примењују важеће законодавство о заштити ауторски права и да, када добију допуштење за репородукцију из другог извора, то чине уз уважавање аутора и уз навођење извора.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Предраг Благојевић, главни и одговорни уредник портала “Јужне вести” поднео је жалбу Савету за штампу због кршења ауторских права. Он је навео да су “Јужне вести” текст “Пробни лет Београд – Ниш – Београд” објавиле 23. октобра, а да су “Народне новине” наредног дана објавиле потпуно идентичан текст под насловом “Пробни лер ‘Ер Србије’ Београд – Ниш – Београд”

Редакција “Народних новина” није одговорила на жалбу, а чланови Комисије за жалбе су оценили да је несумњиво да су “Народне новине” објавиле текст који је потпуно исти као текст објављен у “Јужним вестима” без потписа, односно навођења извора.

Кодекс новинара је јасан кад је реч о обавези медија да поштују ауторска права, што је прописано и законом. “Народне новине” су, према томе, биле обавезне да наведу да је информација преузета са портала “Јужне вести”, а не да вест представе читаоцима као своју.

Због тога је Комисија једногласно одлучила да су „Народне новине” прекршиле Кодекс новинара Србије и изрекла им јавну опомену.

Београд, 27. 11. 2013.                                                                 Председавајући

                                                                                                      Зоран Ивошевић