Жалбени поступци

НАПОМЕНА: Користите ћирилична словa

Љуба Пантовић Суботић против "Стар"-а

Жалба решена: прекршај кодекса
Љуба Пантовић Суботић
Стар
Штампано издање
10.07.2013.

Поштовани,

Обраћам вам се са молбом да уколико је у вашим моћима зауставите константно задирање у приватност, кршење људских и моралних начела, кршења права малолетника, повеље уједињених нација о правима детета... Што се континуирано дешава последњих неколико месеци.

На удару штампаних и електронских медија су се нашли моје малолетне ћерке, моји родитељи, породица, ја па чак и неки пријатељи. Увидом у новинарски кодекс и остале правне акте који се односе на домен новинарства могла сам да приметим кршење скоро свих људских и професионалних норми. Морам да напоменем да вам у жалби достављам линк/ове а да су сва штампана издања прослеђена мом адвокату који је већ поднео судске тужбе. У текстовима дошло је до грубог кршења закона о јавном информисању по члану о заштити малолетника, јер се објављују имена и презимена као и годиште мојих ћерки и њихове не цензурисане слике а такође константно се износе тоталне неистине или полу истине. Све је то утицало врло негативно на психу моје деце као и на породичне односе. Велики број новинара и даље злоупотребљава моју старију ћерку, иако су упозорени да крше закон, зову је и проналазе по граду а после пишу текстове за које она тврди да интервју није давала, стављају је не мали број пута на насловне стране и све то пропрате ударним насловом. Надам се да ћете ви као највиша инстанца која се бави медијима уопште, успети да станете на пут прогону који се спроводи над мојом породицом.

У напред вам захваљујем

Љуба Пантовић Суботић

На основу чланова 22. и 24. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Зоран Ивошевић. Тамара Скрозза, Небојша Спаић, Петар Јеремић, Стојан Марковић, Божо Прелевић, Владо Мареш и Предраг Аздејковић, на седници одржаној 26.9. 2013. године, већином гласова изриче

 ЈАВНУ ОПОМЕНУ

Текстовима „Љубина трудна ћерка побегла од куће!“,  и „.Носим сина, сама сам и на улици! Љубу није брига за мене“, објављеним у 10. јула и 22. августа 2013. године недељник „Стар“

1. прекршио је тачку  6 Одељка  VI (Однос према изворима информисања) о обавези новинара да малолетнике интервјуише једино у присуству или уз сагласнот родитеља, односно стратеља.

2. прекршио је и тачке 1 и 4 Одељка VII (Поштовање приватности) о обавези новинара да поштује приватност, достојанство и интегритет људи о којима пише и да осигура да дете не буде угрожено или изложено ризику због објављивања његовог имена, фотографије или снимка са његовим ликом, кућом, заједницом у којој живи или препознатљивом околином.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Љуба Пантовић Суботић поднела је жалбу текстова које је „Стар“ објавио, сматрајући да је магазин прекршио Кодекс новинара које се односе на поштовање приватности и заштиту малолетника. „Стар“ је пишући о приватном животу њене породице, како је навела, објављивао име и фотографије њене малолетне ћерке, као и њене изјаве и интервјуе за које није сигурно ни да их је заиста дала. „Све то је“, како је истакла, „утицало врло негативно на психу моје деце, као и на породичне односе“.

Редакција листа није одговорила на наводе подносиоца жалбе.

Чланови Комисије оценили су да је реч о дисфункционалној породици, као и да и сами родитељи и рођаци злоупотребљавају малолетну девојчицу јурећи публицитет, јер је несумњиво да су они покренули читаву причу у медијима. Уважајавући и могућу жељу медија да укажу на породичну и друштвену патологију, као и легитимно занимање таблоида за личности које својим понашањем изазивају знатижељу јавности, Комисија је закључила да је пређена граница професионалног и етичког понашања. Кодекс је врло јасан када је реч о заштити малолетника и новинари су обавезни да се тога држе. Пристанак шеснаестогодишње девојчице на фотографисање или давање изјава није довољан да новине то објаве, будући да је реч о особи која у том животном добу  не може зрело да расуђује. Такође, оправдање не може бити ни то су и остали чланови породице пристали да учествују у медијском „праћењу“ њеног приватног живота. Чланови Комисије нису имали јединствен став о томе да ли је неко ко учествује у ријалити програму, као што је случај са подосиоцем жалбе, јавна личност или само особа која својим делом побуђује интересовање јавности, као ни о томе да ли је право на приватност јавне личности увек сужено у односу на права „обичних људи“. Већина чланова Комисије сматрала је да и детаље из приватнох живота јавних личности треба износити само онда када су у супротности са функцијом коју обавља или супротне идејама које јавно заговара, док су два члана Комисије мислила да је то право увек сужено. Та два члана Комисије су истакла и да је у овом случају реч о „симбиози таблоида и таблоидних људи“ који заједно учествују у нечему обострано корисном, те да се не може говорити о томе да медији некога злоупотребљавају или да неком наносе штету.

Због свега овога, Комисија је са шест гласова „за“ и два „против“ одлучила да је „Стар“ прекршио Кодекс новинара Србије и изрекла јавну опомену.

Београд, 26.9.2013.                                                                        

                                                                                                                                                       

      Председавајући
                                                                                                                                                           Зоран Ивошевић