Жалбени поступци

НАПОМЕНА: Користите ћирилична словa

Жељко Маторчевић против портала портала "Гроцка Инфо"

Жалба решена: прекршај кодекса
Жељко Маторчевић
Гроцка Инфо
Интернет
17.04.2014.

Поштовани,

већ дуже време се са портала Гроцка Инфо пласирају тотално измишљене вести у циљу, претпостављам, компромотивања мене као главног и одговорног уредника регистрованог јавног гласила "Наша Гроцка".

После низа увредљивих текстова и именујући мене као "квази" или "надри" новинара кренуло се у тотално измишљене текстове.

У датом линку имате вест, односно наводну изјаву председника ОО СПС-а Гроцка како је тачна информација о плаћању мене као главног и одговорног уредника од стране њега. Међутим, председник СПС-а ме је након тог текста контактирао и саопштио да он уопште није дао такву информацију било коме јер је и сама неистинита. С друге стране, од стране новинара Гроцка Инфо портала мене нико није контактирао како би узео изјаву од мене.

Такође, именовани портал нема контакт телефон, као и све оно што је потребно а законска је обавеза да буде под ставком "редакција", тако да нисам могао ни да ступим у контакт са њима како би евентуално дао демант на измишљене тврдње. У складу са тим догађајима сматрам да је прекршен новинарски кодекс и то:

ИСТИНИТОСТ ИЗВЕШТАВАЊА

1. Обавеза је новинара да тачно, објективно, потпуно и благовремено извести о догађајима од интереса за јавност, поштујући право јавности да сазна истину и држећи се основних стандарда новинарске професије. 5. Са новинарством неспојиви су објављивање неоснованих оптужби, клевета, гласина, као и измишљених писама или писама чији аутор није познат или његов идентитет није проверљив.

СПРЕЧАВАЊЕ КОРУПЦИЈЕ И СУКОБА ИНТЕРЕСА

5. Новинар би требало да учини све да избегне ситуације које би могле да доведу до сукоба интереса, стварног или привидног, и које би могле да га наведу да компромитује свој углед или углед професије. Новинар који не може да избегне сукоб интереса дужан је да без одлагања о томе обавести уредника.

ОДГОВОРНОСТ НОВИНАРА

1. Новинар је, пре свега, одговоран својим читаоцима, слушаоцима и гледаоцима. Ту одговорност не сме да подреди интересима других, а посебно интересима издавача, владе и других државних органа. Новинар се мора супротставити свима који крше људска права или се залажу за било коју врсту дискриминације, говор мржње и подстицање насиља. 2. Фалсификовање докумената и плагијат недопустиви су и сматрају се тешким прекршајем стандарда професионалног поступања новинара. 6. Новинар негује културу и етику јавне речи, поштује право на одговор, извињење и исправку и дужан је да благовремено објави одговарајућу исправку.

На основу чланова 22. и 24. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу:  Стојан Марковић, Зоран Ивошевић, Петар Јеремић, Божо Прелевић, Владо Мареш, Тамара Скрозза, Предраг Аздејковић, Тихомир Тришић и Златко Чобовић, на седници одржаној 29.5.2014. године, једногласно изриче

ЈАВНУ ОПОМЕНУ

Текстом „Милан Јанковић Жире (СПС): Тачно је, платили смо ‘новинара’ из Пудараца, портал „Гроцка Инфо”

1. прекршио је тачке 1,4 и 5. Одељка I (Истинитост извештавања)  о обавези новинара да тачно, објективно,  потпуно и благовремено извести о догађајима од интереса за јавност, поштујући право јавности да сазна истину и држећи се основних стандарда новинарске професије,  о обавези да консултује што висе извора и да им омогући да изнесу свој став, као и одредбу по којој је са новинарством неспојиво објављивање неоснованих, оптужби, клевета и гласина.

2. прекршио је тачку 6. Одељка IV (Одговорност новинара) по којој новинар мора да негује културу и етику јавне речи, поштује право на одговор, извињење и исправку и дужан је да благовремено објави одговарајућу исправку.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Жељко Маторчевић, одговорни уредник портал “Наша Гроцка” поднео је жалбу јер је портал “Гроцка Инфо”, после, како је навео, више увредљивих текстова у којима се назива “квази” и “надри” новинаром, објавио и потпуно измишљену изјаву председника Општинског одбора Социјалистичке партије Србије Гроцке, којом потврђује да СПС плаћа Маторчевића. Маторчевић наводи да га је председник ОО СПС касније обавестио да никада тако нешто није рекао, а да га нико са портал “Гроцка Инфо” није контактирао да затражи и његов коментар. Жељко Маторчевић у жалби истиче и да портал није регистрован, да нема импресум, нити контакт телефон, па због тога није успео да од њих затражи објављивање демантија.

Чланови Комисије закључили су да, упркос томе што, супротно законској обавези, портал “Гроцка Инфо” нема импресум, нити је познато ко је одговорни уредник, реч је о информативном порталу и самим тим медију за који Савет за штампу јесте надлежан да утврди да ли је садржај који објављују у складу са Кодеском новинара Србије. Како у овом случају није било никаквог одговора портал “Гроцка Инфо”, Комисија је морала да одлучује само на основу информација које су јој доступне, односно на основу тврдње подносиоца жалбе. На основу тога закључила је да нису поштована професионална правила. Кодекс је прекршен и објављивањем, по свему судећи, нетачне информације и тиме што подносиоцу жалбе није пружена могућност да на то одговори. Такође, онемогућен је да упути и деманти тиме што на сајту не постоје подаци о тиме ко га уређује и где је седиште редакције. На жалост, ово није усамњен случај када је реч о интернет порталима, а Комисија подсећа све који има намеру да се баве информисањем грађана да медији морају да поштују одредбе Закона о јавном информисању, које, између осталог, прописују да свако јавно гласило мора имати импресум и одговорног уредника.

 

Београд, 29. 5. 2014.                                                              Председавајући

                                                                                                 Стојан Марковић