Жалбени поступци

НАПОМЕНА: Користите ћирилична словa

Борислав Стефановић против дневних листова "Ало" и "Курир"

Жалба решена: прекршај кодекса
Борислав Стефановић
"Ало", "Курир"
Штампано издање
17.09.2014.

Редакција дневних новина Курир подноси

ОДГОВОР НА ЖАЛБУ Демократске странке, Београд, Крунска 69, од 17. 9. 2014. године

Дневном листу Курир уручена је жалба Демократске странке, изјављена Савету за штампу поводом текста објављеног у дневном листу Курир дана 17. 9. 2014. године. Демократска странка је изјавила жалбу поводом писања Курира о саобраћајној незгоди у којој је учествовало службено возило Скупштине Републике Србије у којем се налазио Борислав Стефановић.

У даљем тексту ћемо образложити неоснованост сваког од жалбених навода понаособ.

1. Као први жалбени разлог наведено је да је Курир објавио на насловној страни да је Борислав Стефановић "слупао службени ауто и потом побегао са лица места". Жалилац сматра да су такви наводи Курира тенденциозни и сензационалистички зато што господин Стефановић није возио ауто, а саобраћајна полиција је утврдила да службени возач скупштине који је возио господина Стефановића није кривац, те да је возач који је скривио удес имао алкохол у крви.

Сматрамо да је неоснованост оваквих навода очигледна. Најпре из разлога што нигде у тексту није наведено да је Борислав Стефановић возио аутомобил, већ је јасно и недвосмислено наведено да је био у службеном возилу у тренутку саобраћајне незгоде. У предметном тексту је наведено да је господин Стефановић имао удес (што је тачно), да се налазио у службеном аутомобилу (што је такође тачно) те да је након саобраћајне незгоде напустио лице места пре доласка полиције (што је и сам господин Стефановић потврдио у својој изјави, објашњавајући да је морао да стигне на састанак на који је кренуо).

2. Потом, у жалби је наведено да је Курир објавио гнусну лаж да је Борислав Стефановић службеним аутом ишао кући. Сматрамо да писање Курира које се састоји у преношењу изјаве извора из полиције није и не може представљати било какву повреду Кодекса новинара Србије, без обзира да ли је такав навод тачан или не. Посебно из разлога што је Курир у поменутом тексту поред изјаве извора из полиције у целости пренео и изјаву господина Стефановића те његове тврдње да је ишао на састанак, а не кући, да није побегао већ је напустио место несреће из разлога што је морао да стигне на састанак на који је кренуо, као и да ретко користи службени аутомобил.

Напомињемо да Курир није изнео тврдње у погледу тачности две опречне изјаве које је пренео, те у наведеном смислу нема говора о било каквој повреди професионалне етике новинара. Курир је у свему поступио у складу са чланом 4. одељка И Кодекса новинара Србије, који прописује обавезу новинара да консултује што више извора, те препоруку да консултује два независна извора (што је Курир и учинио преносећи како изјаву анонимног извора полиције, тако и изјаву самог господина Стефановића). Напомињемо да је обавеза медија била да пренесе и изјаву анонимног извора, те да би управо у случају да то није учињено наступила повреда етичког кодекса, будући да члан 3 одељка ИВ Кодекса прописује да "прећуткивање чињеница које могу битно да утичу на став јавности о неком догађају једнако је њиховом намерном искривљењу или изношењу лажи".

3. Напомињемо да се у жалби на више места инсистира на тврдњи да је возач другог возила крив за саобраћајну незгоду, те да је "возач који је изазвао несрећу имао алкохол у крви". Сматрамо да је неопходно указати да управо инсистирање на овоме може бити окарактерисано као тенденциозно, али и као противправно. Наиме, Курир није нити једним јединим наводом писао о питањима кривице учесника у догађају поштујући члан 3 одељка 4 Кодекса ( будући да о питањима кривице и одговорности одлучује једино и искључиво надлежни суд). Са друге стране, у својим настојањима да објективно извештавање Курира прикаже као неетичко, од стране жалиоца је учињена озбиљна повреда претпоставке невиности возача другог аутомобила, који је преправоснажног судског поступка означен као изазивач несреће са алкохолом у крви.

4. Даље, ни чињеница да је новинар заузео критички став према напуштању лица места саобраћајне незгоде од стране господина Стефановића, пре доласка полиције такође не може бити сматрана повредом кодекса. Наиме, ради се о народном посланику, дакле о функционеру, који се у тренутку саобраћајне несреће налазио у службеном возилу. Чињеница да није сачекао полицију у сваком случају може се окарактерисати као недостатак пристојности, будући да је господин Стефановић био сведок и учесник догађаја у којем је дошло до оштећења имовине грађана Републике Србије (без обзира да ли је по Закону био у обавези то да учини или не).

5. Поред неоснованости навода жалбе (а што је у претходном тексту образложено) сматрамо да је потребно указати и да жалба не испуњава формалне услове да би Савет за штампу по истој уопште могао поступати. Најпре, нејасно је ко је подносилац жалбе. Наиме, из садржаја жалбе може се закључити да је иста поднета од стране господина Борислава Стефановића лично, али је као жалилац означено правно лице - Демократска странка (будући да је текст сачињен на меморандуму правног лица, те да је за рачун правног лица потписан од стране органа правног лица-потпредседника странке). У наведеном смислу жалба је нејасна, те о истој ни не може бити одлучивано доследном применом одредби Пословника Савета за штампу.

Поред тога, будући да је жалбу поднело правно лице – Демократска странка, иста је непотпуна.

Члан 3 став 1 тачка 9 пословника Савета за штампу прописује да уколико је подносилац жалбе правно лице, у жалби, као обавезан елемент, мора бити назначен пун назив и МАТИЧНИ БРОЈ правног лица, да би се о истој могло одлучивати.

Обзиром да жалба не садржи матични број, те да не испуњава формалне услове изричито прописане чланом 3 Пословника, предлажемо да секретар Савета за штампу поступи у складу са чланом 5 Пословника, те да жалбу одбаци као непотпуну.

Имајући у виду претходно наведено, сматрамо да жалба мора бити одбачена као непотпуна. Ипак, уколико Савет за штампу нађе да нема места одбачају жалбе, истичемо да није било никакве повреде Кодекса новинара Србије те да је текст у питању сачињен са дужном професионалном пажњом. Курир је верно пренео две опречне изјаве везане за предметни догађај, те не може бити говора о било каквом изношењу лажи, нити о било каквој повреди Кодекса новинара Србије, те предлажемо да Савет за штампу предметну жалбу одбије као очигледно неосновану.

С поштовањем,

У Београду, 22. 9. 2014. године

РЕДАКЦИЈА ДНЕВНИХ НОВИНА КУРИР

Одговор уреднице Курира

Поштовани,

Тужбу Борислава Стефановића против дневног листа Курир сматрамо, најблаже речено, неоснованом.

Стефановић у тужби тврди да је у нашим новинама написано како је "Стефавновић слупао слубжбени ауто и побегао, што напросто није истина. У Куриру, и на насловној страни и у тексту, прецизно пише да је "Стефановић имао удес", па се затим прецизира да се "возач Борислава Стефавовића сударио са другим аутомобилом" Дакле, нигде се не тврди, нити имплицира, да је Стефавноић "слупао" службени ауто, нити да је он одговоран за удес.

Друго на шта се Стефановић жали је што смо написали да је побегао, а нисмо проверили да је полиција направила записник. Информацију да Стефановић није присуствовао сачињавању записника добили смо од полиције, а затим нам је и сам Стефановић то потврдио у изјави коју је дао за наш лист, на шта је очигледно заборавио ("Нисам побегао, већ сам се договорио са возачем да он остане јер сам морао да идем на састанак").

Текст о инциденту у којем је учествоао Стефановић је крајње објективан и коректан,поштовани су сви новинарски стандарди, укључујући и обавезу да позовемо и "другу страну". Стефановићева изјава је пренета у целости, без скраћивања и интервенција, дакле, дали смо му прилику да о случају каже све што има, а текст је састављен без икаквог осуђујућег тона према њему.

С поштовањем,

Марија Кордић

помоћник главног уредника Курира

На основу чланова 22. и 24. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Петар Јеремић, Зоран Ивошевић, Тамара Скрозза, Марија Кордић, Иван Цвејић, Владо Мареш, Златко Чобовић, Стојан Марковић, Божо Прелевић и Иван Цвејић, на седници одржаној 30.10. 2014. године, већином гласова доноси  

ОДЛУКУ  

Текстом “Борко слупао скупштинску лимузину,а па утекао”, објављеним 17.септембра 2014. године, дневни лист “Ало”:

1. прекршио је тачку 1. Одељка I ( Истинитост извештавања) и тачку 6. Одељка ИВ (Одговорност новинара) о обавези новинара да тачно, објективно, потпуно и благовремено извести о догађајима од интереса за јавност, поштујући право јавности да сазна истину и држећи се основних стандард новинарске професије,

2. прекршио је тачку 6. Одељка IV (Одговорност новинара) о обавези новинара да негује културу и етику јавне речи.

Налаже се дневном листу “Ало” да одлуку Комисије објави најкасније у трећем наредном броју од дана достављања одлуке. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Жалбу Савету за штампу поднео је Борислав Стефановић, народни посланик и потпредседник Демократске странке, јер је, како је навео лист „Ало“ на насловној страни објавио нетачну информацију да је слупао службени аутомобил и потом побегао са лица места. Он је навео да је лист, и поред тога што им је саопштио чињенице – да није он возио, да скупштински возач који га је возио на састанак није крив за судар, као и да службеним аутом није ишао кући, сензационионалистички и тенденциозно, текст објавио под насловом „Борко слупао скупштинску лимузину, па утекао“. Подносилац жалбе је истакао да овакви текстови наносе штету и њему лично и странци којој припада.

Редакција листа „Ало“ није одговорила на жалбу.

По мишљењу чланова Комисије, тврдња, која се износи у и наслову потпуно је неистинита. Осим тога, наднасловом којим се понашање потпредседника Демократске странке означава као “бахато”, као и оценама у тексту “да је побегао са лица места”, да је оставио возача “да се смара са увиђајем” и сличним, закључила је Комисија, лист је прекршио и одредбу Кодекса која се односи на обавезу новинара да негује културу и етику јавне речи.

Због свега тога, Комисија је са осам гласова “за” и једним “уздржаним” одлучила да је “Ало” прекршио Кодекс новинара Србије и наложила му да одлуку објави.

 

Београд, 30.10.2014.                                                                    Председавајући

                                                                                                       Петар Јеремић

 

 

 

На основу чланова 22. и 24. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Петар Јеремић, Зоран Ивошевић, Тамара Скрозза, Владо Мареш, Златко Чобовић, Стојан Марковић, Божо Прелевић и Иван Цвејић, на седници одржаној 30.10. 2014. године, већином гласова доноси

ОДЛУКУ

Текстом “Борко имао удес па побегао од полиције”, објављеним 17.септембра 2014. године, дневни лист “Курир”:

1. прекршио је тачку 1. Одељка I ( Истинитост извештавања) и тачку 6. Одељка ИВ (Одговорност новинара) о обавези новинара да тачно, објективно, потпуно и благовремено извести о догађајима од интереса за јавност, поштујући право јавности да сазна истину и држећи се основних стандарда новинарске професије,

2. прекршио је тачку 6. Одељка IV (Одговорност новинара) о обавези новинара да негује културу и етику јавне речи.

Налаже се дневном листу “Курир” да одлуку Комисије објави најкасније у трећем наредном броју од дана достављања одлуке.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Жалбу Савету за штампу поднео је Борислав Стефановић, народни посланик и потпредседник Демократске странке, јер је, како је навео, лист „Курир“ на насловној страни објавио нетачну информацију да је слупао службени аутомобил и потом побегао са лица места. Он је истакао да је лист, и поред тога што им је саопштио чињенице – да није он возио, да скупштински возач који га је возио на састанак није крив за судар, као и да службеним аутом није ишао кући, сензациониалистички и тенденциозно, текст објавио под насловом „Борко слупао скупштинску лимузину, па утекао“. Подносилац жалбе је истакао да овакви текстови наносе штету и њему лично и странци којој припада.

У одвојеним одговорима адвоката “Курира” Војина Биљића и помоћника главног уредника Марије Кордић наводи се да је жалба неоснована, јер није истина да је “Курир” објавио да је” Стефановић слупао службени ауто”, као што он тврди. У тексту је наведено да је службени ауто возио возач, а нити се тврди, нити имплицира, да је Стефановић одговоран за удес. Информација да Стефановић није присуствовао увиђају добијена је од полиције, а касније је и он сам то потвдио. Такође, поштована је и обавеза да се чује “друга страна”, па је изјава Борислава Стефановића прената у целости и без интервенција.

Чланови Комисије оценили су да је Стефановић, подносећи једну жалбу против листова “Курир” и“Ало”, изнео и тврдње које се не односе на “Курир”, будући да тај лист заиста није објавио да је он “слупао службени ауто”. Међутим, по мишљењу чланова Комисије, тврдња, која се износи у и наслову у “Куриру” да је Стефановић после удеса “побегао од полиције”, “иако је по закону морао да је сачека”, такође није истинита. Осим тога, наднасловом, којим се понашање потпредседника Демократске странке означава као “бахато”,а он као особа “која не мари за закон”, као и оценама у тексту “да није имао ни минимум пристојности, да је реч о “најобичнијем бахаћењу” и сличним, закључила је Комисија, лист је прекршио и одредбу Кодекса која се односи на обавезу новинара да негује културу и етику јавне речи.

Због свега тога, Комисија је са осам гласова “за” и једним “уздржаним” одлучила да је “Курир” прекршио Кодекс новинара Србије и наложила му да одлуку објави.

 

Београд, 30.10.2014.                                                                Председавајући

                                                                                                  Петар Јеремић