Жалбени поступци

НАПОМЕНА: Користите ћирилична словa

Геј лезбејски инфо центар против дневног листа "Наше новине"

Комисија није успела да усагласи одлуку
Геј лезбејски инфо центар
Наше новине
Штампано издање
05.07.2014.

Одговорност новинара:

• Новинарска професија неспојива је са ширењем било које врсте: полних, родних, етничких, расних, социјалних, или верских стереотипа. Предрасуде које новинари приватно имају, не смеју да буду емитоване/објављене ни у каквом контексту, ни отворено, ни прикривено.

Новинарска пажња:

4. Новинар мора бити свестан опасности од дискриминације коју могу да шире медији и учиниће све да избегне дискриминацију засновану, између осталог, на раси, полу, старости, сексуалном опредељењу, језику, вери, политичком и другом мишљењу, националном или друштвеном пореклу.

Сликом геј пара који држи дете и насловом "Само да ово зло не стигне и код нас", коментаром "Куда иде ова планета", првом реченицом "Сачувај боже и далеко било!" као и дискриминаторним изјавама саговорника Наше новине и новинарка Јелена Ђондовић прекршили су Кодекс новинара Србије пре свега у члановима цитираним на почетку жалбе. Поред тога текст је пристрасан јер не постоји друга страна која би рекла нешто афирмативно поводом ове теме, већ су сви саговорници изнели хомофобичне и дискриминаторне изјаве.

На основу чланова 22. и 24. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Саветаза штампу у саставу: Петар Јеремић, Стојан Марковић, Зоран Ивошевић, Љиљана Смајловић, Тамара Скрозза, Владо Мареш, Божо Прелевић и Иван Цвејић на седници одржаној 31. 7. 2014. године није успела да усагласи одлуку о томе да ли су „Наше новине“, објављивањем текста „Само да ово зло не стигне и код нас“, 6.јула 2014. године, прекршиле одредбе Кодекса новинара Србије. За одлуку да је Кодекс прекршен било је потребне већине, али одлука није донета јер није успуњен услов да „за“ мора да гласа најмање један представник сваког од четири оснивача Савета и бар један представник јавности.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Жалбу Савету за штампу поднео је Гејл лезбејски инфо центар сматрајући да су „Наше новине“, објављивањем фотографије геј пара који држи бебу уз наслов „Само да ово зло не стугне и код нас“ и коментарима у тексту „куда иде ова планета“, „сачувај боже и далеко било“, као и дискриминаторским изјавама саговорника у тексту,  прекршиле одредбе Кодекса новинара Србије које се односе на забрану дискриминације и ширења предрасуда и стереотипа. Подносилац жалбе је навео и да је текст и пристрасан, јер не постоји „друга страна која би рекла нешто афирмативно поводом ове теме, већ су сви саговорници изнели хомофобичне и дискриминаторне изјаве“.

Редакција “Наших новина“ није одговорила на жалбу.

Већина чланова Комисије прихватила је оцене подносиоца жалбе да се спорним текстом дискриминишу геј родитељи и уопште особе хомосексуалне оријентације, односно да редакција листа на овај начин подстиче ширење стереотипа. Супротно Кодексу, новинари отворено објављују предрасуде које сами имају и потом траже саговорнике који би те ставове поткрепили. Лист, по мишљењу већине чланова Комисије, начином обраде теме о геј пару који усваја дете, дискриминише геј особе и шири мржњу према тим људима.

Два члана Комисије сматрала су, међутим, да „Наше новине“ само износе мишљење које је у Србији иначе већинско, а које је у тексту поткрепљено и изјавама два психолога, док су оцене попут „да ово зло не стигне код нас“ - вредносни судови.

“За” одлуку да су “Наше новине“ прекршиле одредбе Кодекса гласало је шест чланова Комисије за жалбе, док су два члана била “против”. За одлуку је било потребне двотрећинске већине, али није испуњен други услов прописан правилима рада Комисије – да “за” мора да гласа најмање један представник сваког од четири оснивача Савета и бар један представник јавности. Како су оба представника јавности гласала „против“, Комисија за жалбе није могла да донесе одлуку.

 

Београд, 31.7. 2014.                                                                     

Председавајући

Петар Јеремић