Жалбени поступци

НАПОМЕНА: Користите ћирилична словa

Виктимолошко друштво Србије против “Вечерњих новости”

Жалба решена: нема прекршаја кодекса
Виктимолошко друштво Србије
Вечерње новости
Штампано издање и интернет
09.11.2011.

Поштовани, Обраћамо вам се с притужбом поводом текста под насловом „Даме убијају баш мушки“, који је објављен 9. новембра 2011. године у дневном листу „Вечерње новости“ и фотографије која је објављена уз поменути текст као његова илустрација, а по претходно прибављеној писаној сагласности госпође Д.Ј.. Након објављивања горе поменутог текста и фотографије, Виктимолошком друштву Србије се 15. новембра 2011. године обратила Д.Ј., која се у том моменту налазила на издржавању казне затвора у Казнено-поправном заводу за жене у Пожаревцу. Д.Ј. је била револтирана овим текстом, посебно насловом и стављањем фотографије осуђеница из КПЗ за жене у Пожаревцу, на којој се она препознала, као илустрације за овај текст. Како нам је том приликом навела, та фотографија је направљена још 2008. године, сасвим другим поводом, а сада је употребљена (објављена) без њеног знања и претходног пристанка. Уз то, с обзиром на наслов текста, како је истакла Д.Ј., фотографија на којој се она препознала је стављена у контекст приче о женама које се осуђују за убиство, док је она осуђена за сасвим други вид криминалитета. Овакво поступање дневног листа „Вечерње новости“ код Д.Ј. је изазвало велико незадовољство и неспокојство, посебно јер она ускоро треба да изађе са издржавања казне и не жели да се без њеног пристанка њена фотографија из Казнено-поправног завода објављује у средствима јавног информисања. Иако је на фотографији замагљено лице жена које су фотографисане, како је навела Д.Ј., жене могу веома лако да се препознају, посебно од стране лица која су им блиска или која их познају. Имајући у виду напред изнете наводе, сматрамо да су оваквим поступањем уредништва дневног листа „Вечерње новости“ прекршене одредбе Закона о заштити података о личности РС (Службени гласник РС бр. 97/2008 и 104/2009) и Закона о јавном информисању (Службени гласник РС бр. 43/2003, 61/2005, 71/2009 и 89/2010 - одлука УС и 41/2011 - одлука УС)). Према члану 1 Закона о заштити података о личности, „заштита података о личности обезбеђује се сваком физичком лицу, без обзира на држављанство и пребивалиште, расу, године живота, пол, језик, вероисповест, политичко и друго уверење, националну припадност, социјално порекло и статус, имовинско стање, рођење, образовање, друштвени положај или друга лична својства“, што се свакако односи и на заштиту података о личности лица која су лишена слободе и налазе се на издржавању казне затвора. При томе, како стоји у члану 3 истог Закона, „податак о личности је свака информација која се односи на физичко лице, без обзира на облик у коме је изражена и на носач информације (папир, трака, филм, електронски медиј и сл.), по чијем налогу, у чије име, односно за чији рачун је информација похрањена, датум настанка информације, место похрањивања информације, начин сазнавања информације (непосредно, путем слушања, гледања и сл, односно посредно, путем увида у документ у којем је информација садржана и сл.), или без обзира на друго својство информације“. Сходно томе, и фотографија лица представља податак о личности. Фотографија на којој је, између осталих, и поменута Д.Ј. искоришћена је супротно одредбама члана 8 став 1 и 2 Закона о заштити података о личности РС, у којој изричито стоји да обрада није дозвољена ако физичко лице није дало пристанак за њу, као и ако се обрада врши у сврху различиту од оне за коју је одређена. При томе, према члану 3 став 1 тачка 3 Закона о заштити података о личности обрада, између осталог, подразумева и објављивање података о личности. У овом случају, Д.Ј. није дала свој пристанак да се уз поменути текст објави фотографија на којој је она. Са друге стране, у овом случају ради се о фотографији која је начињена 2008. године уз пристанак овде поменуте Д.Ј. али за сасвим друге намене, те је та иста фотографија овога пута искоришћена у сасвим друге сврхе али без пристанка и знања Д.Ј. која је на њој. Оваквим поступањем уредништво дневног листа „Вечерње новости“ уједно је прекршило и одредбе члана 43 Закона о јавном информисању. Према овом члану „информација из приватног живота, односно лични писани запис (писмо, дневник, забелешка, дигитални запис и слично), запис лика (фотографски, цртани, филмски, видео, дигитални и слично) и запис гласа (магнетофонски, грамофонски, дигитални и слично) - не може се објавити без пристанка лица чијег се приватног живота информација тиче, односно лица чије речи, лик односно глас садржи, ако се при објављивању може закључити које је то лице“. При томе, за непосредно преношење лика или гласа (путем телевизије, радија или слично), што се очигледно односи и на писана средства јавног информисања, потребан је пристанак лица. Уз то, у истом Закону изричито стоји да „пристанак дат за једно објављивање, за одређени начин објављивања, односно за објављивање у одређеном циљу, не сматра се пристанком за поновљено објављивање, за објављивање на други начин, односно за објављивање за друге циљеве“. Виктимолошко друштво Србије сматра да се оваквим поступањем дневног листа „Вечерње новости“ крше права осуђених лица, у овом случају жена које се налазе на издржавању казне затвора, на заштиту података о личности, да се тиме нарушава њихова приватност, те се додатно виктимизирају и стигматизују, што додатно отежава процес њихове социјалне интеграције. Имајући све наведено у виду, молимо Вас да преиспитате поступање уредништва дневног листа „Вечерње новости“ у вези са поменутим текстом и фотографијом и донесете правичну одлуку.

Одговор Војиславе Црњански, аутора текста поводом жалбе Виктимолошког друштва Србије

Поштовани,

Текст "Даме убијају баш мушки", објављен 9. новембра 2011. године, имао је за циљ да прикаже профил жена-осуђеница у Србији. По чему се он разликује данас, у односу на период пре, рецимо, једну деценију и колико се врсте криминала који чине жене и мушкарци данас разликују.

Дакле, текст се односио на општу слику женског криминалитета, уз објављен број осуђеница, као и број оних који су осуђене на алтернативне санкције. Није се односио само на жене које су осуђене због убиства, па се ни фотографија која је објављена као илустрација уз текст не може односити само на жене осуђене због убиства.

Фотографија јесте начињена у Казнено-поправном заводу за жене у Пожаревцу, али су сва лица жена на њој, у складу са законском обавезом, замагљено. Управо да се ниједна осуђеница не би препознала. Циљ фотографије био је да илуструје један женски затвор, јер је тема, као што смо навели, била општи криминалитет код жена.

Жао нам је ако се осуђеница Д.Ј. препознала, али дубоко смо уверени да, чак и ако је то тако, други нису могли да је препознају јер јој је лице замагљено. Стога верујемо да смо испоштовали и Закон о заштити података о личности и Закон о јавном информисању, пошто ниједног тренутка ни у тексту, нити у потпису за фотографију не откривамо идентитет осуђенице Д.Ј.

Није нам циљ био ни да нарушимо приватност било које осуђенице, па ни Д.Ј, нити да их додатно виктимизујемо или стигматизујемо, као ни да отежамо процес њихове социјалне интеграције, као што се наводи у жалби. И дубоко смо убеђени да то нисмо ни учинили, односно да нисмо изашли из оквира закона и професионалне етике.

Аутор текста,

Војислава Црњански

На основу члана 24. Статута Савета за штампу и чланова 10. и 11. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Љиљана Смајловић,Миљенко Дерета, Петар Јеремић, Стојан Марковић, Александар Ђивуљскиј, Небојша Спаић, Зоран Ивошевић, Филип Шварм, Тамара Скрозза и Славиша Лекић на седници одржаној 23.2. 2012. године доноси

ОДЛУКУ 

да фотографијом уз текст „Даме убијају баш мушки“, објављеном 9.11. 2011. године, дневни лист „Вечерње новости“ није прекршио одредбе Кодекса новинара Србије

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Виктимолошко друштво Србије поднело је, уз сагласност оштећене, жалбу на „Новости“ јер је, као илустрација за текст „Даме убијају баш мушки“, употребљена фотографија која је, сасвим другим поводом, снимљена још 2008. године у казнено поправном заводу за жене у Пожаревцу. Д.Ј. која издржава казну у том затвору обратила се Виктимолошком друштву због тога што се препознала на фотографији са чијим поновним објављивањем у измењеном контексту се није сагласила.

Како је наведено у жалби, реч је о особи која у затвору није због убиства, а која ускоро треба да изађе из затвора и не жели да се оваква фотографија објављује без њеног пристанка. У жалби је истакнуто и да су лица жена на слици замагљена, али да, ипак, могу лако да их препознају, нарочито они који их познају.

У одговору на жалбу, ауторка текста у „Новостима“ навела је да је текст требало да прикаже профил осуђеница у Србији и да се односи на општу слику криминалитета, а не само на осуђене убице. Она је навела да су лица на фотографији замагљена, како то налаже закон и додала да ни на фотографији, ни у тексту ничим није откривен идентитет осуђеница. Она је изразила жаљење ако се Д.Ј. препознала, јер лист ничим није желео да повреди њену приватност, нити да је додатно стигматизује.

Чланови Комисије једногласно су одлучили да је фотографија објављена у складу са законом, јер су лица осуђеница замагљена и да је тешко претпоставити да је било ко могао на основу те фотографије да препозна Д.Ј. Пошто ни садржајем текста осуђеница није учињена препознатљивом, чланови Комисије верују да њена приватност није нарушена ни фотографијом ни текстом. Ипак, Комисија препоручује редакцијама да, у складу са Кодексом новинара Србије, увек јасно назначе када је реч о архивским фотографијама, као и да воде рачуна о новом контексту у коме ће та фотографија бити употребљена.

Београд, 23.2.2012.

Председавајућа Комисије
Љиљана Смајловић