Жалбени поступци

НАПОМЕНА: Користите ћирилична словa

Регионални центар за мањине против портала "Телеграф"

Жалба решена: прекршај кодекса
Регионални центар за мањине
Телеграф
Интернет
26.01.2014.

У складу са одредбама статута Савета за штампу организација за људска права Регионални центар за мањине подноси жалбу Комисији за жалбе Савета за штампу против интернет портала Телеграф.

У тексту под називом „ОТВАРАЈТЕ ОЧИ, КРАДУ ГДЕ СТИГНУ: Новинарка спречила пљачку у центру Београда!“ који је 26.01.2014. године објављен на интернет порталу Телеграф ауторка текста преноси властито искуство наводећи етничку припадност малолетног учиниоца кривичног дела што је у директно супротности са одредбама Кодекса новинара Србије.

Сматрамо да је на овај начин новинарка поменутог портала Катарина Вуковић прекршила професионалне и етичке принципе садржане у Кодексу у којем се каже да „ у извештајима о кривичним делима, национална, расна, верска, идеолошка и политичка припадност, као и сексуално опредељење, социјални и брачни статус осумњичених лица или жртава, помињу се само у случају када су опредељења, припадност или статус у непосредној вези с врстом и природом почињеног кривичног дела.“

Осим спомињања етничке припадности поменути текст прати неколико фотографија на којим су приказани ромски дечаци, што додатно стигматизује припаднике ромске мањине стереотипно их приказујући као учиниоце кривичних дела.

О ефектима оваквог писања којим се без сумње подстиче на расну и националну мржњу и нетрпељивост можда најбоље сведоче коментари објављени испод написаног текста. Наводимо само неке од њих:

- Цигани су то. Без добрих батина нема промена;

- Мука ми је више од њих, рекетирају на семафорима, краду све што могу да скину са кућа или зграда, џепаре по бусевима, подигну картонску кућицу у центру града на туђем земљишту, и онда држава мора да им обезбеди други смештај, а нама грађевинска инспекција руси сваку циглу без дозволе на властитом плацу! Права мањина, а већина нека трпи!;

- Цигани ће нам доћи главе. Оће ли неко дозволити обичним људима да могу да се бране. У Новом Саду је катастрофална ситуација. Овде нас угрожавају најстрашније, а кад се браниш одма знају текст напамет да су мањина и да су угрожени;

- Као пацови, бескорисне штеточине;

- Па наравно пустили га кад је ром-циганин, а да је којом случајем Србин надрљо би и он и родитељи. Тако је то кад Роми имају већа права од Срба у Србској земљи.

Од Комисије за жалбе Савета за штампу захтевамо да у складу са својим овлашћењима даље поступа по овој жалби.

На основу чланова 22. и 24. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Стојан Марковић, Зоран Ивошевић, Филип Шварм, Петар Јеремић, Божо Прелевић, Владо Мареш и Предраг Аздејковић, на седници одржаној 27. 2. 2014. године, двотрећинском већином гласова доноси

ОДЛУКУ

Текстом „Отварајте очи, краду где стигну: Новинарка спречила пљачку у центру Београда”, објављеним 26. јануара 2014. године и коментарима читалаца испод текста, портал „Telegraf.rs“

1. прекршио је тачку 4. Одељка V (Новинарска пажња) по којој новинар мора бити свестан опасности од дискриминације коју могу да шире медији и мора да учини све да избегне дискриминцију засновану, између осталог, на раси, полу, старости, сексуалном опредељењу, језику, вери, политичком и другом мишљењу, националном или друштвеном пореклу.

Налаже се порталу „Telegraf.rs“ да ову одлуку Комисије објави најкасније у року од три дана од дана достављања одлуке. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Регионални центар за мањине поднео је жалбу због тога што су, по њиховој оцени, прекршени етички принципи професије садржани у Кодексу новинара, а по којима се у извештајима о кривичним делима национална, расна, верска, идеолошка и политичка припадностпомињу само у случајевима када је то у непосредној вези са природом почињеног кривичног дела. Новинарка “Telegrafa.rs”, описујући своје искуство, непотребно је навела етничку припадност малолетног починиоца, због чега подносилац жалбе сматра да је прекршен Кодекс новинара. У жалби је наведено и да је овакав начин извештавања подстакао и коментаре читалаца у којима је изражена нетрпељивост и мржња према припадницима ромске националне мањине.

Редакција “Telegrafa.rs” није одговорила на наводе подносиоца жалбе.

Чланови Комисије за жалбе једногласно су одлучили да Кодекс новинара прекршен објављивањем несумњиво увредљивих и дискриминаторних коментара читалаца. Комисија је већ у ранијим случајевима заузела став да су редакције одговорне за онлајн коментаре читалаца, па је и овога пута закључено да је редакција објављивањем већег броја изузетно негативних коментара у којима се позива и на насиље над Ромима, поступила супротно одредбама Кодекса новинара. Овакви коментари, по оцени већине чланова Комисије јесу изазвани тиме што је у тексту истакнута етничка припадност дечака који је покушао да украде мобилни телефон. Већина чланова Комисије сматрала је и да у овом случају није било разлога да се наводи његова националност, јер није у директној вези са природом почињеног дела. Иако Комисија верује да намера аутора текста није била да стигматизује Роме приказујући их као крадљивце, него да укаже на појаву, редакција је морала да води рачуна о томе да о Ромима већ постоје бројне предрасуде и да их овако интонирани текстови само додатно подстичу.

Два члана Комисије сматрала су да Кодекс није прекршен самим текстом, већ само коментарима читалаца.

Због свега наведеног, Комисија је одлучила да је „Telegraf.rs“ прекршио Кодекс новинара објављивањем спорног текста и наложила порталу да објави ову одлуку.

Београд, 27. 2. 2014.                                                                          Председавајући

                                                                                                            Стојан Марковић