Жалбени поступци

НАПОМЕНА: Користите ћирилична словa

Делта Холдинг против дневног листа "Блиц"

Подносилац одустао од жалбе
Делта Холдинг
"Блиц"
Штампано издање и интернет
22.10.2013.

ЖАЛБА против дневног листа “Блиц”

Подносилац жалбе: Делта Холдинг, Београд, Милентија Поповића 7б

Предмет жалбе: Текст у дневном листу “Блиц” у броју од 22. октобра 2013. на страни број 13, под насловом “Факсимилом повезују Мишковића и Шарића”.

Образложење:

У дневном листу “Блиц” од 22. 10. 2013. на страни 13. објављен је текст под насловом “Факсимилом повезују Мишковића и Шарића” у коме је изнета груба неистина о наводном пословном односу председника Делта Холдинга Мирослава Мишковића са инкриминисаним особама, чиме је директно угрожен његов и компанијски углед, као и пословни интереси у земљи и свету. Како је овим текстом грубо прекршено више ставова Кодекса новинара Србије, позивамо вас да против прекршиоца поведете одговарајући поступак, у складу са овлашћењима и правилником о раду Савета за штампу и Комисије за жалбе Савета.

У тексту дневног листа “Блиц” наведено је да је председник Делте Мирослав Мишковић преко кипарске компаније “Great Investments Corporation” пословао са особама из криминалног миљеа. Истина је да Мирослав Мишковић, Марко Мишковић, други чланови породице, као ни компанија Делта Холдинг, ни на који начин нису повезани са поменутом компанијом, што је наведено у Захтеву за деманти који је редакцији “Блица” упућен 22. октобра (текст у прилогу).

Указујемо вам да је објављивањем у потпуности нетачног текста редакција “Блица” прекршила неколико чланова Кодекса новинара Србије:

- У одељку ИСТИНИТОСТ ИЗВЕШТАВАЊА, став 4 стоји да је “новинар дужан, када је то неопходно, да консултује што више извора и да им омогући да изнесу свој став”.

 У тексту “Блица” цитиран је један и то неименовани извор. Мирослав Мишковић, Марко Мишковић, ни Делта Холдинг, нису добили прилику да изнесу свој став. Прецизније, у телефонском разговору са новинаром ПР Делта Холдинга је демантовала везу са наведеним компанијама

 Новинар “Блица” је написао а редакција објавила поменути текст, иако је Делта Холдинг само пар дана раније, 17. октобра 2013. демантовао да је пословао са инкриминсаним особама, а управо поводом тврдњи о пословању Мирослава Мишковића са поменутим особама и предузећима. Саопштење од 17.10. није ни поменуто у овом тексту, иако је новинар у телефонском разговору упућен на ово саопштење

- У ставу 5. стоји да су “са новинарством неспојиви објављивање неоснованих оптужби, клевета, гласина.....” а управо то се у овом случају догодило

- У одељку ОДГОВОРНОСТ НОВИНАРА стоји да је “новинар дужан да поштује правило претпоставке невиности и не сме никога прогласити кривим до изрицања судске пресуде”.

 У поменутом случају не само да нема судске пресуде, већ није ни покренут судски поступак. Мирослав Мишковић не да није проглашен кривим, не да није оптужен, већ није ни осумњичен. Једино је у СВОЈСТВУ ГРАЂАНИНА дао изјаву у полицији

- У одељку НОВИНАРСКА ПАЖЊА у ставу 1. стоји да је “новинар обавезан да приступа послу са дужном професионалном пажњом”.

 У поменутом случају, упркос деликатности теме и озбиљности изнетих ставова, дужне пажње очито није било. Ни покушаја да се ова тема заиста истражи

 У ставу 2. стоји да “новинар не сме слепо да верује извору информација. Новинар мора да води рачуна о томе да извори информација често следе своје интересе или интересе друштвених група којима припадају и прилагођавају своје исказе тим интересима”. Не желимо да тумачимо чији интерес је следио наводни извор редакције “Блица”, али очито је новинару пренео лажну информацију, а овај је свом извору управо “слепо веровао”.

Због свега наведеног, тражимо од Комисије за жалбе Савета за штампу да донесе одлуку којом се усваја ова жалба.

Тражимо такође да се дневном листу “Блиц” упути јавна опомена због кршења Кодекса новинара Србије.

Тражимо да се дневном листу “Блиц” наложи да у свом издању објави текст одлуке, тојест јавне опомене Савета за штампу.

У Београду, 24. октобра 2013. Делта Холдинг

Генерални директор Јасминка Киселчић

Прилози:

- текст из штампаног издања листа Блиц

- текст са сајта www.blic.rs (према прес клипинг агенцији, вест је у међувремену уклоњена са сајта)

- захтев за деманти упућен редакцији листа Блиц