19.07.2019.

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТВида Петровић Шкеро, Снежана Андрејевић и Драган Ђорђевић нови чланови Комисије за жалбе Савета за штампу

Вида Петровић Шкеро, бивша председница Врховног суда и Снежана Андрејевић, судија Врховног касационог суда у пензији, нове су чланице Комисије за жалбе Савета за штампу. Трећи представник јавности у Комисији у наредном четворогодишњем мандату биће Драган Ђорђевић, председник Одбора за људска права из Ниша, који је и до сада био члан Комисије. Нове чланове изабрао је јуче Управни одбор Савета за штампу, након спроведеног јавног кокурса, на којем је предложено десет кандидата.

 

Комисија за жалбе Савета за штампу, која одлучује о жалбама грађана на садржаје штампаних и онлајн медија, има укупно 11 чланова. Осим три представника јавности, у Комисији су и представници четири организације оснивача Савета за штампу  - Асоцијације медија, Локал преса, Удружења новинара Србије и Независног удружење новинара Србије, који ће бити изабрани до краја лета.

 

Нови сазив Комисије за жалбе почеће да ради у септембру.

 

Управни одбор Савета за штампу

 

У Управном одбору Савета за штампу су представници Асоцијације медија, Локал преса, Удружења новинара Србије и Независног удружење новинара Србије