21.02.2019.

Београдски центар за људска права: Савет за штампу штити грађане од говора мржње на интернетуБеоградски центар за људска права објавио је публикацију “Анонимна мржња, механизми заштите од говора мржње на интернету”, у којој се, између осталог, закључује да жалба Савету за штампу “може бити ефикасан механизам будући да се забрањени говор уклања из јавног простора”.

У одељку “Заштита од говора мржње пред Саветом за штампу” аутори истичу:  „Увидом у досадашњу праксу може се закључити да је Савет за штампу приликом утврђивања повреде Кодекса новинара Србије (чланова ИВ и В) показао висок ниво сензибилитета када је у питању опасности од дискриминаторних ставова који се објављују у медијима и у заштити права на једнакост грађана. Кредибилитет који је Савет стекао у досадашњем раду огледа се у чињеници да се државни органи у образложењу својих одлука или ставова позивају на његове одлуке. Такође, треба истаћи да је у питању тело које настоји да своје деловање и тумачење одредаба Кодекса усклади са савременим изазовима у дигиталном добу које несумњиво у великој мери утичу на рад медија. Добре примере представљају већ поменуте Смернице за примену Кодекса новинара Србије у онлине окружењу као и Приручник за прилагођавање потребама онлине медија.”

 

Београдски центар истиче и да одлука Комисије за жалбе о жалби те организације има велику важност, јер је први пут у Србији неко тело у својој одлуци указало да постоји одговорност медија за садржаје који су објављени и на њиховим другим каналима комуникације (који нису сам портал).

 

Публикација “Анонимна мржња, механизми заштите од говора мржње на интернету”

http://www.bgcentar.org.rs/bgcentar/wp-content/uploads/2018/12/Anonimna-mrznja-FINAL-S.pdf

 

Смернице за примену Кодекса новинара Србије у онлине окружењу

http://www.savetzastampu.rs/latinica/smernice-za-primenu-kodeksa-novinara-srbije-u-onlajn-okruzenju

 

Приручник за прилагођавање потребама онлине медија

http://www.savetzastampu.rs/doc/szs-analiza-primene-smernica-prirucnik.pdf