25.01.2018.

ЕФЈ: Сви медији да поштују одлуке Савета за штампуНакон забринутости о стању медијских слобода у Србији које су исказале и спрске новинарске и медијске организације као и међународне организације и институције, Србију је 18. и 19. јануара 2018. посетила заједничка међународна мисија за утврђивање чињеница, састављена од представника Европске федерације новинара (ЕФЈ), Међународног института за штампу (ИПИ) и Медијске организације за југоисточну Европу (СЕЕМО).

Заједничка мисија се састала и разговарала с великим бројем заинтересованих страна, укључујући новинаре и уреднике из широког спектра штампаних, радиодифузних и електронских медија, академицима и актерима цивилног друштва, и званичницима српске владе, пре свега Председником Александром Вучићем.

Мисија, која је привукла значајну пажњу медија и званичника, открила је низ суштинских изазова за промовисање слободног, независног и плуралистичког медијског окружења у Србији.

У очекивању свеобухватнијег извештаја мисије, представници мисије дају следеће почетне препоруке:

1. Безбедност

Сви органи треба озбиљно да узму случајеве насиља и узнемиравања, пријављених од стране новинара, и одмах реагују наглашавајући потребу за брзим решавањем оваквих случајева на основу ефикасне и независне истраге. Влада Србије мора да предузме напоре за решавање ранијих случајева насиља над новинарима, што је важно не само за новинаре, који су били мета у тим случајевима, и њихове породице него и за борбу против некажњивости. У принципу, снажно препоручујемо званичницима на свим нивоима владе Србије да пошаљу јасан сигнал – без икаквих услова - којим осуђују све нападе на новинаре.

2. Државни ангажман са медијима

Бројни новинари и уредници, с којима је мисија разговарала, изразили су забринутост за оно што су описали као све теже окружење за критичко новинарство, које делом подстичу посебно непријатељске званичне реакције на критичко и истраживачко новинарство. Званичници српске владе на свим нивоима морају да се уздрже од акција, укључујући и вербално узнемиравање, које имају ефекат делегитимације критичких новинара и њиховог рада. Званичници морају да пошаљу јасне сигнале да новинари имају право да истражују активности оних који су на власти.

Српски званичници на свим нивоима морају да покажу поштовање за медијски плурализам и медијску независност. Званичници треба да усвоје недискриминаторни приступ интеракцији с медијима, ангажујући се са свим медијима на једнаким основама. Програми за јавно финансирање медија – посебно на локалном нивоу – морају да се обављају транспарентно и независно и у складу са утврђеним критеријумима.

3. Медијска стратегија

Позивамо Министарство културе да осигура да се јавна расправа о новој Медијској стратегији одвија на транспарентан и видљив начин и ван мреже и на њој, као и широм земље. Мора се оставити довољно времена како би се обезбедила расправа о предлогу и мора постојати одговарајући позив за интервенције и амандмане, као и за озбиљно разматрање таквих интервенција и амандмана. Ставови оних који су напустили Радну групу морају да се признају.

4. Друштвени дијалог

По мишљењу ЕФЈ, пристојни услови рада, остварени кроз колективне уговоре, предуслов су обављања новинарског рада. У том смислу, ЕФЈ позива на побољшања у области друштвеног дијалога или на његово увођење тамо где он недостаје. ЕФЈ наводи да постоји огромна потреба за изградњу инфраструктуре са фулкционалним организацијама и институцијама, коју треба да подржава програм изградње капацитета.

5. Приступ информацијама

Државни органи морају да поштују право новианара на приступ јавним информацијама и морају благовремено да реагују на такве захтеве. Дуго чекање на документе има озбиљан негативан утицај на новинарски рад у пракси.

6. Омбудсман

Препоручујемо класификовање новинарства и медија као посебног питања за инсититуцију националног Омбусмана – независног државног тела чији је задатак промовисање и заштита права грађана – како би му се омогућило да се успешније бави жалбама и проблемима у вези с новинарством и медијима.

7. Дефиниција новинара

Како се не би ограничавала слобода штампе и како би се подржала заштита извора, заједничка мисија упозорава и медијске заинтересоване стране и власти против увођења посебне дефиниције ко је новинар сужавањем садашњег разумевања. 

8. Радна група о безбедности

Међународна мисија сматра да је формирање радне групе о безбедности новинара важан сигнал намера Србије да се озбиљно бави проблемом безбедности. У светлу овог, позивамо чланове групе - представнике медија, полиције и јавног тужилаштва – да започну дијалог с циљем ревитализације овог важног напора, ако је потребно уз подршку независног модератора. Узајамно разумевање је од кључног значаја за остваривање конкретног напретка.

9. Савет за штампу

Позивамо све медије и новинаре да се придруже Етичком кодексу новинарства Србије и да поштују саморегулаторно тело Савет за штампу, укључујући и Жалбену комисију Савета и да објављују одлуке Савета у складу са својим прописима. Сматрамо да је Савет за штампу инструмент од кључне важности за уздизање етичких и професионалних стандрада  новинасртва у Србији. Националне и међународне институције треба да пруже пуну подршку овом телу. 

Апелујемо на све медије, медијска удружења и новинаре у Србији да поштују у сваком тренутку професионалне и етичке стандарде у свом раду и свакодневној комуникацији. 

Наш је став да ће испуњавање ових препорука, које су заједничке уколико није другачије назначено, допринети бољем окружењу за новинарство у Србији, у којем новинари могу да обављају свој посао - укључујући и истраге о активностима оних који су на власти - без узнемиравања, напада, претњи и кампања оцрњивања.

Наглашавамо, такође, да демократија цвета онда када и слободно и независно новинарство напредује.

Скот Грифен
ИПИ

Могенс Блихер Бјерегорд
ЕФЈ

Оливер Вујовић
СЕЕМО


Препоруке међународне мисије на енглеском језику (пдф)