Публикације

Водич кроз праксу комисије за жалбе (пдф)


Брошура Брзо, бесплатно, правично! (пдф)


Legal Leaks Toolkit (пдф)

Водич за новинаре за приступ информацијама од јавног значаја


О Савету за штампу на језицима мањина - брошура Брзо, бесплатно, правично! (пдф)

мађарски, албански, ромски, словачки, русински, хрватски, румунски, бошњачки, бугарски