30.11.2017.

Комисија за жалбе Савета за штампу заседала у Суботици



(Извор: ТВ Суботица) - Јавна седница Комисије за жалбе Савета за штампу одржана је у Суботици, а на њој је разматрано  пет жалби кршења стандарда новинарске професије у штампаним и онлајн медијима.

Савет за штампу основан је пре шест година како би пратио поштовање Кодекса новинара у штампаним и онлајн медијима.  Савету могу да се обрате сви појединци, институције или организације који сматрају да су оштећени писањем штампаних или онлајн медија, а његова Комисија за жалбе сваког месеца одлучује о тим случајевима, односно да ли су медији прекршили Кодекс новинара или не.

Осим жалби које упућују појединци и организације, Савет за штампу се бави и мониторингом осам дневних листова са националном покривеношћу. Према речима новинарке и чланице Комисије за жалбе, Тамаре Скрозе, најчешће се крши управо прва тачка Кодекса новинара која се тиче истинитости извештавања, а на другом месту је претпоставка невиности. Скрозза додаје да су све чешћи случајеви и да се рекламни текстови не обележавају као ПР, али и кршење права на приватност јавним личностима.

Комисију за жалбе Савета за штампу чини 11 чланова – осам новинара и три представника јавности који заступају интересе грађана. Савет за штампу основали су Асоцијација медија, Локал прес, Удружење новинара Србије и Независно удружење новинара Србије.

ВИДЕО

Маријана Толимир

www.tvsubotica.com/index.php?c=vest&vestid=3910&slider=off&lg=sr