23.01.2017.

Штампа увећала за 50 одсто број прекршаја кодекса(Извор: Данас) - Осам дневних новина за десет месеци прошле године прекршило је етичка правила професије готово 5.500 пута, чак 2.000 више него претодне 2015. године, показали су резултати мониторинга који спроводи Савет за штампу.

Из Савета за штампу наводе да и број жалби које грађани и институције подносе саморегулаторном телу такође из године у годину расте, али да, нажалост, и број одлука Комисије за жалбе о прекршајима Кодекса. У току 2016. године, од 82 разматране жалбе, само у девет случајева Комисија је оценила да није било повреде Кодекса.

Представници Савета за штампу тим поводом ће у среду 25. јануара у Прес центру УНС у Београду говорити о најчешћим грешкама које медији праве, о случајевима о којима је већина њих извештавала не поштујући професионалне страндарде, жалбама које су сами подносили и најинтересантнијим одлукама Комисије за жалбе.

www.danas.rs/drustvo.55.html?news_id=336975&title=Štampa+uvećala+za+50+odsto+broj+prekršaja+kodeksa