Ана Севић против дневног листа Курир На основу чланова 19. и 21. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Вишња Аранђеловић, Ивана Стјеља, Златко Чобовић, Зорица Вишњић, Љиљана Смајловић, Невена Кривокапић, Вукашин Обрадовић, Владо Мареш, Вера Дидановић и Драган Ђорђевић, на седници одржаној 31.1.2019. године, једногласно доноси


ОДЛУКУ

 

Серијом текстова објављених од 23.октобра до 17. новембра 2018. године у штампаном и онлајн издању дневни лист “Курир”

1.прекршио је тачке 1, 2 и 5 Одељка I  (Истинитост извештавања) Кодекса новинара Србије, о обавези новинара да тачно, објективно, потпуно и благовремено извести о догађајима од интереса за јавност, поштујући право јавности да сазна истину и држећи се основних стадарда новинарске професије, да прави јасну разлику између чињеница које преноси, коментара, претпоставки и нагађања, као и да поштује одредбу по којој су са новинарством неспојиви изношење неоснованих оптужби, клевета и гласина,

2.прекршио је тачку 6 Одељка IV (Одговорност новинара) о обавези новинара да поштује право на одговор, извињење и исправку,

3. прекршио је тачке 1 и 3 Одељка V (Новинарска пажња), po kojima je novinar dužan da pristupa poslu sa dužnom profesionalnom pažnjom, a prećutkivanje činjenica koje mogu bitno da utiču na stav javnosti o nekom događaju jednako je njihovom namernom iskrivljivanju ili iznošenju laži,

4. прекршио је и тачку 1 Одељка VII (Поштовање приватности), по којој је новинар обавезан да поштује приватност, достојанство, интегритет људи о којима пише.

Налаже се дневном листу “Курир” да одлуку објави у свом штампаном и онлајн издању, најкасније у року од пет дана од дана достављања одлуке.

Одлука Комисије биће објављена на сајту Савета за штампу (www.savetzastampu.rs) и доступна јавности.

 

 


ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Адвокати Ане Севић поднели су жалбу Савету за штампу због серије текстова заснованих на “неистинитим и непровереним инфомацијама, чија је увредљивост несумњива”, а којима је она, како се тврди у жалби, “приказана у изразито негативном контексту у јавности, што је с обзиром на учесталост текстова попримило размере негативне кампање која се граничи са говором мржње против подносиоца жалбе, а без икаквог повода”. Подносилац жалбе сматрао је да је прекршено више одредби Кодекса новинара:  - Истинитост извештавања и то у тачкама 1 (обавеза новинара да тачно, потпуно и благовремено извести о догађајима од интереса за јавност), 4 (дужност новинара да консултује што више извора) и 5 (забрана објављивања неоснованих оптужби, клевета, гласина), затим - Одговорност новинара (поглавље IV) и то у тачки 6 која се односи на неговање културе и етике јавне речи и поштовање права на одговор, - Новинарска пажња (поглавље V) у  тачкама 1 и 3 (прећуткивање чињеница)  и - Поштовање приватности (поглавље VII) у тачки 1.

Редакција “Курира” није одговорила на жалбу.

Чланови Комисије за жалбе закључили су да су спорни текстови  настали искључиво на основу анонимних извора,те да се за изнете тврдње, па и оптужбе на рачун Ане Севић  не нуде се никакви докази, већ се спекулације и нагађања представљају као чињенице. Њој, осим тога, није пружена прилика да саопшти своју верзију догађаја, иако је, ако ништа друго, редакција добила саопштење којим је демантовала објављене инфомације. Тиме је „Курир“прекршио и одребе које се односе на обавезу консултовања више извора, на обавезу објављивања одговора, али и одредбу која забрањује прећуткивање чињеница које могу битно да утичу на став читалаца.

Објављивањем спорних текстова озбиљно је нарушена и приватност подносиоца жалбе, што се ни на који начин не може правдати јавним интересом, будући да је реч о стварима које дубоко залазе у интимност, а нису ни од какве важности за читаоце.

 

Комисија је оценила да није прекршена одредба Кодекса која се односи на културу и етику јавне речи. У једном од наслова се, истина, користи жаргонски израз, али би било претерано сматрати то прекршајем Кодекса, тим пре што је реч о таблиоду, па се подразумева и употреба „слободнијих израза“.

 

 

Београд, 31.1.2019.                                                                           Председавајућа

                                                                                                            Вишња Аранђеловић                                               

Комплетан жалбени поступак
Записник са седнице