Гвозден Николић против портала Озонпрес Na osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Višnja Aranđelović, Ivana Stjelja, Zlatko Čobović, Zorica Višnjić, Ljiljana Smajlović, Nevena Krivokapić, Vukašin Obradović, Vlado Mareš, Vera Didanović i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 31.1.2019. godine, većinom glasova donosi


ОДЛУКУ

 

Коментаром испод текста “ОзонПресс најчитанији чачански информативни портал”, објављеним 1. јануара 2019. године, портал “ОзонПрес” прекршио је тачку 5 Одељка I  (Истинитост извештавања) Кодекса новинара Србије,  по којој су са новинарством неспојиви изношење неоснованих оптужби, клевета и гласина.

Налаже се порталу “Озонпрес” да одлуку објави најкасније у року од пет дана од дана достављања одлуке.

Одлука Комисије биће објављена на сајту Савета за штампу (www.savetzastampu.rs) и доступна јавности.


ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

 

Гвозден Николић, главни уредник портала “Глас западне Србије” поднео је жалбу Савету за штампу, сматрајући да је прекршена тачка 5 Одељка Истинитост извештавања и то објављивањем коментара читалаца. У спорном коментару читалац оптужује Николића да у кафани прича како подводи новинарке свог портала.

У одговору на жалбу, уредник “ОзонПреса” Стојан Марковић навео је, између осталог, да је опште познато да коментари читалаца не одражавају став редакције, као и да неко ко се бави јавним послом, као што је Николић, може да буде изложен критици и оцени јавности. У коментару на који се жали је, иначе, изнета истина, јер је јавности у Чачку познато да он по “кафанама и на друштвеним мрежама јавно износи ставове који су наведени у коментару”. “Лицемерно је и када господин Николић каже ’да је ОзонПрес имао намеру да спречи изливе мржње и понижавања могао је то да учини’ необјављивањем коментара на који се жали, с обзиром да управо портал који уређује Николић врви не само од коментара него и од текстова који су ништа друго до изливи мржње и понижавања“, иситче се, између осталог, у одговору на жалбу.

Уредник „Озонпреса“ је обавестио Савет за штампу и да је спорни коментар уклоњен, али подносилац жалбе није тиме био задовољан и остао је при томе да жалбу разматра Комисија за жалбе.

Чланови Комисије за жалбе су оценили да објављени коментар садржи увредљиве квалификације и озбиљне оптужбе, засноване на гласинама. По мишљењу Комисије, овакав коментар читалаца редакција није смела да објави, јер је у супротности са Кодексом новинара Србије. Редакција је имала могућност да коменатар не објави, будући да ради претходну модерацију коментара, па тиме преузима и одговорност за садржаје које објављује, без обзира на то да ли они одражавају ставове редакције или не. Комисија за жалбе подсећа да је до сада донела више одлука из којих је недвосмислено јасно да су редакције одговорне за све садржаје које објављују, укључујући и инфомације из других извора, као и коментаре читалаца.

Комисија је такође приметила да на порталу „ОзонПрес“ не постоје никакава правила коментарисања која би читаоце упознала са тим шта није дозвољено, односно у којим случајевима модератор може одлучити да послати коментар не објави. Чланови Комисија стога препоручују редакцији портала „ОзонПрес“ да усвоји и објави ова правила, што би могло помоћи да се у будућности избегну сличне ситуације.

Због свега тога, Комисија за жалбе је са осам гласова „за“, једним „уздржаним“ и једним „против“ одлучила да је портал прекршио Кодекс новинара Србије и наложила му да одлуку објави.

 

Београд, 31.1.2019.                                                                            Председавајућа
                                                                                                          Вишња Аранђеловић                                     

 

 

Комплетан жалбени поступак
Записник са седнице