Софија Милошевић против портала PressOnlineНа основу чланова 19. и 21. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Ивана Стјеља, Владо Мареш, Златко Чобовић, Стојан Марковић, Вера Дидановић, Драган Ђорђевић, Вукашин Обрадовић и Жељко Бодрожић, на седници одржаној 27.9.2018. године, једногласно изриче


ЈАВНУ ОПОМЕНУ

Текстом “Софија Милошевић 2.000 евра за ноћ”, објављеним 21. августа 2018. године, портал “Pressonline”

1. прекршио је тачке 2 и 4 Одељка I (Истинитост извештавања) Кодекса новинара Србије, о обавези новинара да прави јасну разлику између чињеница које преноси, коментара, претпоставки и нагађања, као и да, кад је то неопходно, консултује што више извора и омогући им да изнесу свој став,

2прекршио је тачке 1 и 2 Одељка V (Новинарска пажња), о обавези новинара да приступа послу са дужном професионалном пажњом  и да не сме слепо да верује извору информација, односно да мора да води рачуна о томе да извори информација често следе своје интересе или интересе друштвених група којима припадају и прилагођавају своје исказе тим интересима,

3. прекршио је и тачку 1 Одељка VII (Поштовање приватности), по којој новинар мора да поштује приватност, достојанство и интегритет људи о којима пише.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Софија Милошевић поднела је, преко адвоката Слободана Ружића, жалбу Савету за штампу због текста којим се сугерише „брутална неистина“ да се бави пословном пратњом и да услуге наплаћује 2000 евра за ноћ, чиме јој је, како је наведно, нарушен углед успешне манекенке са завидном међународном каријером. Подаци су, како се наглашава у жалби, пренети са сајта за пословну пратњу проблематичног кредибилитета, не постоји ниједан озбиљан извор, нити доказ за изнете твдње, а подносиоцу жалбе није омогућено да одговори на те оптужбе.

Комисија је закључила да је портал одговоран за објављивање текста којим су повређена права подносиоца жалбе, без обзира на то што је текст пренет из „Српског телеграфа“. Кодекс новинара Србије предвиђа да су медији одговорни за оно што објављују чак и кад преносе агенцијске вести, дакле без обзира на то да ли је текст настао у тој редакцији или је преузет од другог медија. У овом случају, објављен је текст у којем су изнете тврдње за које нису понуђени никави докази, сем инфомација које су пронађене на сајту чији је кредибилитет веома упитан. Веома озбљне оптужбе иречене су без икакве ограде или даље провере, па чак и без озбиљног покушаја да аутентичност информација са сајта за пословну пратњу провери код саме Софије Милошевић.


Београд, 27.9.2018.

Председавајућа
Ивана Стјеља

Комплетан жалбени поступак
Записник са седнице