Софија Милошевић против дневног листа Српски телеграфНа основу чланова 19. и 21. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Ивана Стјеља, Владо Мареш, Златко Чобовић, Стојан Марковић, Вера Дидановић, Драган Ђорђевић, Вукашин Обрадовић и Жељко Бодрожић, на седници одржаној 27.9.2018. године, једногласно изриче


ЈАВНУ ОПОМЕНУ

Текстом “Софија Милошевић 2.000 евра за ноћ”, објављеним 20. августа 2018. године, дневни лист “Српски телеграф”

1. прекршио је тачке 2 и 4 Одељка I (Истинитост извештавања) Кодекса новинара Србије, о обавези новинара да прави јасну разлику између чињеница које преноси, коментара, претпоставки и нагађања, као и да, кад је то неопходно, консултује што више извора и омогући им да изнесу свој став,

2прекршио је тачке 1 и 2 Одељка V (Новинарска пажња), о обавези новинара да приступа послу са дужном професионалном пажњом  и да не сме слепо да верује извору информација, односно да мора да води рачуна о томе да извори информација често следе своје интересе или интересе друштвених група којима припадају и прилагођавају своје исказе тим интересима,

3. прекрршио је и тачку 1 Одељка VII (Поштовање приватности), по којој новинар мора да поштује приватност, достојанство и интегритет људи о којима пише.


ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Софија Милошевић поднела је, преко адвоката Слободана Ружића, жалбу Савету за штампу због текста којим се сугерише „брутална неистина“ да се бави пословном пратњом и да услуге наплаћује 2000 евра за ноћ, чиме јој је, како је наведно, нарушен углед успешне манекенке са завидном међународном каријером. Подаци су, како се наглашава у жалби, пренети са сајта за пословну пратњу проблематичног кредибилитета, не постоји ниједан озбиљан извор, нити доказ за изнете твдње, а подносиоцу жалбе није омогућено да одговори на те оптужбе.

Редакција листа „Српски телеграф“није одговорила на жалбу.

Комисија је закључила да су објављивањем спорног текста повређена права подносиоца жалбе, будући да су изнете тврдње за које нису понуђени никави докази, сем инфомација које су пронађене на сајту чији је кредибилитет веома упитан. Лист износи веома озбљне оптужбе, без икакве ограде или даље провере, па чак и без озбиљног покушаја да аутентичност информација са сајта за пословну пратњу провери код саме Софије Милошевић. У тексту је само кратко наведно да нису успели да ступе у контакт са њом до закључења броја, али Комисија не види због чега је објављивање текста било хитно у толикој мери да се није могло сачекати да она одговори. Због тога, по оцени Комисије, редакција није поступила ни у складу са начелима новинарске пажње.


Београд, 27.9.2018.

Председавајућа
Ивана Стјеља

Комплетан жалбени поступак
Записник са седнице