Родољуб Шабић против дневног листа ИнформерНа основу чланова 19. и 21. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Ивана Стјеља, Владо Мареш, Златко Чобовић, Стојан Марковић, Љиљана Смајловић, Вера Дидановић, Петар Јеремић, Драган Ђорђевић, Вукашин Обрадовић и Драга Божиновић, на седници одржаној 30.8.2018. године, већином гласова изриче


ЈАВНУ ОПОМЕНУ

Текстом “Сумњиво – Савет за мониторинг тврди: Шабић проневерио чак 15.000.000”, објављеним 3. јула 2018. године, дневни лист “Информер”

1. прекршио је тачке 1, 2, 4 и 5 Одељка И (Истинитост извештавања) Кодекса новинара Србије, о обавези новинара да, поштујући право јавности да сазна истину и држећи се основних стандарда новинарске професије, тачно, објективно, потпуно и благовремено извести о догађајима од интереса за јавност, да прави јасну разлику између чињеница које преноси, коментара, претпоставки и нагађања, да, кад је то неопходно, консултује што више извора, као и да поштује правило да су са новинарством неспојиви објављивање неоснованих оптужби, клевета и гласина,

2. прекршио је тачку 3 Одељка IV (Одговорност новинара), по којој је новинар дужан да поштује правило претпоставке невиности и не сме никога прогласити кривим до изрицања судске пресуде,

3прекршио је и  тачке 1, 2 и 3 Одељка V (Новинарска пажња), о обавези новинара да приступа послу са дужном професионалном пажњом, да не сме слепо да верује извору информација, односно да мора да води рачуна о томе да извори информација често следе своје инетресе или интересе друштвених група којима припадају и прилагођавају своје исказе тим интересима, као и да је прећуткивање чињеница које могу битно да утичу на став јавности о неком догађају једнако њиховом намерном искривљивању или изношењу лажи. 


ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Родољуб Шабић, повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности поднео је, преко адвоката Сеада Спаховића, жалбу Савету за штампу, верујући да је спорним текстом прекршено више тачака из поглавља: Истинитост извештавања, Одговорност новинара и Новинарска пажња. У тексту, како се истиче у жалби, нису наведене никакве чињенице које би поткрепиле објављене „неистините, непотпуне, нетачно пренете и деформисане информације“, већ је лист употребио неистине из саопштења Савета за мониторинг, људска права и борбу против корупције, као и паушалне наводе члана тог Савета. У жалби се, између осталог, наводи и да је повереник, на захтев Савета за мониторинг, људска права и борбу против корупције за слободан приступ информацијама од јавног значаја, одговорио у законском року од 15 дана, као и да је пошиљку са више од 400 страна послао на поштански фах Савета, чији представници је нису преузели наредних десет дана, што је и документовано дописом ЈП „Пошта Србије“.

Редакција листа „Информер“није одговорила на жалбу.

Чланови Комисије за жалбе закључили су да „Информер“ ничим није поткрепио тврдњу да је Шабић проневерио некакав новац, већ као чињеницу саопштава спекулације до којих је дошао на основу тога што повереник, наводно, избегава да достави тражену документацију. Информација да није одговорио на захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја такође је нетачна и непроверена. Лист је слепо веровао саопштењу Савета за мониторинг, људска права и борбу против корупције и изјави члана тог Савета и није ни покушао да утврди да ли је то тачно. Због тога је, по мишљењу Комисије, „Информер“ поступио и супротно начелима новинарске пажње. Одлука о прекршају ових чланова Кодекса донета је једногласно.

Осам чланова Комисије закључило је и да лист није поштовао претпостваку невиности јер је повереника Шабића директно оптужио за проневеру, док су два члана била против овакве одлуке. По њиховом мишљењу, обавеза поштовања претпоставке невиности важи само уколико се против одређене особе заиста води некакав поступак, што овде није случај, па је реч о томе да су објављене неистините информације, односно неосноване оптужбе и клевете.

Комисија је, због свега тога, одлучила да „Информеру“ изрекне јавну опомену због кршења Кодекса новинара Србије.

Београд, 30.8.2018.

Председавајућа
Ивана Стјеља


Комплетан жалбени поступак
Записник са седнице