Предузеће Милан Благојевић – Наменска ад Лучани против портала ОзонПресНа основу чланова 19. и 21. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Ивана Стјеља, Владо Мареш, Златко Чобовић, Љиљана Смајловић, Вера Дидановић, Петар Јеремић, Драган Ђорђевић, Вукашин Обрадовић и Драга Божиновић, на седници одржаној 30.8.2018. године, није успела да усагласи одлуку да ли је портал “Озонпрес”, објављивањем текста “Пожар у Лучанима”, 9. јуна 2018. године, прекршио одредбе Кодекса новинара Србије. „За“ одлуку да је Кодекс прекршен гласала су три члана Комисије, „против“ су била два члана, док су четири члана Комисија остала „уздржана“, па није било потребе већине од осам гласова ни за једну одлуку.


ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Предузеће “Милан Благојевић – Наменска а.д. Лучани поднело је жалбу због тога што је портал објавио анонимни мејл о експлозији у том предузећу, у којем су претходно настрадала два радника, као и зато што није објављен њихов деманти на спорни текст. У жалби је наведено да је прекршена одредба Кодекса која се односи на обавезу да тачно, објективно и благовремено извести о догадјајима од интереса за јавност, што је прекршено нетачним тврдњама да су два настрадала радника била у објекту (већ испред њега), да је дошло до експлозиије, јер је реч о пожару , као и да је објекат “дивље изграђен“, пошто је поступак озакоњења у законској процедури. По мишљењу подносиоца жалбе, „Озонпрес“ је прекршио и одредбу Кодекса по којој новинар не сме слепо да верује извору информација „а нико ни у једном тренутку није контактирао нас како би се пружила прилика и другој страни да изнесе мишљење и чињенице, што је такодје обавеза новинара“, истиче се, између осталог, у жалби.

У одговору на жалбу, одговорни уредник “Озонпреса” Стојан Марковић навео је да су жалбом практично потврђени наводи из објављеног текста. Између осталог, „у самом наводу у жалби  каже се да је објекат у коме се догодио инцидент у поступку легализације, чиме се посредно потврђује наш навод да објекат није изграђен легално и да нема уредну грађевинску дозволу нити употребну дозволу. У жалби је такође наведено да се догодио пожар, који додуше надлежно лице из фабрике дефинише као ’део технолошког процеса производње’, па је неспорно да је и у том сегменту у питању објава истините информације“, истакао је. Он  је објаснио и да је деманти који им је упућен случајно завршио је у спам боксу, те да је уредник, након што је уз жалбу добио и текст демантија, а по повратку са годишњег одмора, тај одговор предузећа објавио. Уз одговор уредника приложени су и документи, који, по оцени уредника, потврђују објављене наводе: отпусна листа радника из које се види да су опекотине настале због експлозије, извод из извештаја о страдању радника да планом нису обухваћени новоизграђени објекти и извод из извештаја да објекат нема употребну дозволу.

Чланови Комисије за жалбе имали су различита мишљења о томе да ли је „Озонпрес“ прекршио Кодекс тиме што је објавио само анонимни допис упућен редакцији, без консултовања више извора, укључујући и надлежне у предузећу „Милан Благојевић“, односно да ли је, због значаја теме и познате „затворености“ предузећа у овом случају медиј имао право да поступи на овакав начин. Део чланова Комисије оценио је да је портал накнадним објављивањем одоговора омогућио предузећу да изнесе своје виђење догађаја, те да се из тог одговора  види да су првобитно објављење информације заправо тачне. Они су истакли и да је реч о фирми у којој је било више случајева страдања радника, из које медији углавном нису могли да добију никакве информације о томе.

Други део чланова Комисије закључио је, међутим, да „Озонпрес“ уопште није поступио у складу са Кодексом новинара, јер је само објавио инфомацију коју му је мејлом доставио анонимни извор, а да ништа није додатно проверено. Медиј је, по њиховом мишљењу, добијену инфомацију могао да употреби само као полазиште за даље истраживање и морао је да је додатно провери, као и да консултује више изовора, а посебно да бар покуша да у самом предузећу добије потврду или деманти те вести.

Остали чланови Комисије остали су уздржани приликом одлучивања, па није било потребне већине од осам гласова ни за одлуку да је Кодекс прекршен, ни за супротну одлуку.


Београд, 30.8.2018.

Председавајућа
Ивана Стјеља


Комплетан жалбени поступак
Записник са седнице