Министарство културе и информисања против дневног листа Српски телеграфНа основу чланова 19. и 21. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Владо Мареш, Невена Кривокапић, Тамара Скроза, Вера Баришић – Поповић, Петар Јеремић, Ивана Стјеља, Драган Ђорђевић, Вукашин Обрадовић, Филип Шварм и Зоран Станојевић,  на седници одржаној 28.6. 2018. године, већином гласова, изриче


ЈАВНУ ОПОМЕНУ

Текстом “Не да новац за филм о убијању српске деце”, објављеним у броју од 19 -20. маја 2018. године, дневни лист “Српски телеграф”

1. прекршио је тачке 1 и 2 Одељка I (Истинитост извештавања) Кодекса новинара Србије, о обавези новинара да тачно, објективно, потпуно и благовремено извести о догађајима од интереса за јавност, поштујући право јавности да сазна истину и држећи се основних стандарда новинарске професије, као и да прави јасну разлику између чињеница које преноси, коментара, претпоставки и нагађања,

2. прекршио је тачку 1 Одељка II (Независност од притиска), по којој наслов текста не сме да буде у супротности са његовом суштином,

3. прекршио је  и  тачке  1 и 3 Одељка V (Новинарска пажња), пп којој је новинар у обавези да приступа послу са дужном професионалном пажњом, односно по којој је прећуткивање чињеница које могу битно да утичу на став јавности о неком догађају једнако њиховом намерном искривљивању или изношењу лажи.     


ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Министарство културе и информисања Републике Србије поднело је жалбу верујући да је лист, објављивањем спорног текста, прекршио више тачака Кодекса новинара Србије из поглавља Истинитост извешавања, Новинарска пажња и Однос према изворима информација, односно да су аутори текста нетачно и непотпуно известили и изнели неосноване оптужбе и тиме министра представили читаоцима као некога ко доноси одлуке без икаквог законског основа. У тексту је, како је наведено у жалби, изнета претпоставка да је могуће да министар Владан Вукосављевић не обезбеди „ни динар“ за филм Лордана Зафрановића о страдању српске деце у усташким логорима у Другом светском рату, упркос  томе што Министарство нема никаквог утицаја на одлучивање о томе које филмове ће финансирати Филмски центар Србије. О томе одлучује УО Центра на предлог комисије који именује директор ФЦС. Осим тога, текст је објављен неколико дана пре него што је комисија утврдила свој предлог, а читаоцима је избор пројеката представљен као завршен процес, па се то може сматрати и притиском на рад комисије и управног одбора.

Редакција “Српског телеграфа” није одговорила на жалбу.

Чланови Комисије за штампу једногласно су закључили да наслов текста не одговора његовој суштини, односно да се опремом текста читаоцима погрешно сугерише да је одлука о томе да ли ће одређени филм добити новац већ донета и да је министар тај који „не да новац“. Из текста је, међутим, јасно да новинари само нагађају да би се то могло десити, иако је филм ушао у ужи избор Комисије која о томе одлучује и која је у време објављивања текста још радила. Такође, по мишљењу већине чланова Комисије, „Српски телеграф“ није о овом случају известио читаоце објективно и непристрасно, а, супротно Кодексу новинара, своја нагађања и претпоставке представио је као чињенице. Комисија је оценила и да читоцима нису јасно предочене инфомације о томе ко заправо одлучује о финансирању домаћих филмова и на који начин, већ се наводе на закључак да је за то одговоран искључиво министар, који се „прави невин“.

Комисија је, међутим, одлучила да спорним текстом није прекршена одредба о обавези новинара да, кад је неопходно, консултује што више извора, која је такође наведена у жалби, јер су пренете изјаве неколико саговорника, међу којима је и министар. Иако му, по свему судећи, није постављено питање у вези са филмом о којем лист пише, имао је прилику да објасни да ни он, ни Министарство културе и информисања, не одлучују о додели новца за фимове. По мишљењу чланова Комисије, оваквим извештавањем лист није међу људе унео ни неоправдан страх, желећи да, како тврди подносилац жалбе, “изазове утисак код грађана да институције не обављају поверене послове у складу са законом и да појединци могу деловати изван закона и сами решавати поједина питања“.


Београд, 28.6.2018.

Председавајући
Владо Мареш

Комплетан жалбени поступак