Удружење грађана Рома продукција Roma World против дневног листа Вечерње новостиНа основу чланова 19. и 21. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Владо Мареш, Невена Кривокапић, Тамара Скроза, Вера Баришић – Поповић, Петар Јеремић, Ивана Стјеља, Драган Ђорђевић, Вукашин Обрадовић, Филип Шварм и Зоран Станојевић,  на седници одржаној 28.6. 2018. године, једногласно доноси


ОДЛУКУ

Текстовима “Двојица нишких таксиста на мети насилника” и “Дечаци из Ниша тврде да су их напали Роми”, објављеним 15. и 17. маја 2018. године у онлајн издању, дневни лист „Вечерње новости” прекршио је тачку 4 Одељка V (Новинарска пажња) Кодекса новинара Србије, по којој новинар мора бити свестан опасности од дискриминације коју могу да шире медији и мора да учини све да избегне дискриминацију засновану, између осталог, на раси, полу, старости, сексуалном опредељењу, језику, вери, политичком и другом мишљењу, националном или друштвеном пореклу.

Налаже се дневном листу „Вечерње новости“ да ову одлуку објави у свом онлајн издању у року од пет дана од дана достављања одлуке.


ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Председник Удружења грађана Рома Продукција Roma World Туркијан Реџепи поднео је жалбу Савету за штампу сматрајући да је прекршена одредба Кодекса која се односи на забрану диксриминације и то тиме што се у оба текста наводи национална припадност нападача. Тиме се, како се истиче у жалби, подстиче на насиље и шири говор мржње.

Редакција “Вечерњих новости” није одговорила на жалбу.

Чланови Комисије за жалбе закључили су да је смерницом у оквиру тачке 4 Одељка V Кодекса новинара Србије прецизирано да се припадност одређеној етничкој, политичкој, идеолошкој или некој другој групи, као и брачно стање, верско опредељење, друштвено порекло, наводи само када је тај податак неопходан за пуно разумевање контекста догађаја о којем се извештава. По оцени Комисије, у овом случају није било потребе да се истиче да је реч о Ромима, који су наводно напали таксисте, односно дечаке, јер то није од значаја за разумевање догађаја, а, по мишљењу чланова Комисије, може да доведе до негативних ставова о свим припадницима те националне мањине. Чланови Комисије су посебно узели у обзир и контекст у којем су спорни текстови објављени – да је у то време у Нишу расељавано ромско насеље, што је повећало нетрпељивост према грађанима ромске националности. Новинари су, због тога, морали да посебно обрате пажњу да својим извештавањем додатно не подижу тензије.

Комисија такође подсећа да је више пута до сада одлучивала о сличним прекршајима Кодекса у текстовима објављеним у “Вечерњим новостима”, што грешку редакције чини још тежом. Лист, по свему судећи, није предузео ништа да новинарима и, посебно, уредницима укаже на то да је овакво извештавање супротно етичким правилима професије и прекине са лошом праксом.


Београд, 28.6.2018.

Председавајући
Владо Мареш

Комплетан жалбени поступак