Тамара Скроза против дневног листа АлоНа основу чланова 19. и 21. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Владо Мареш, Златко Чобовић, Љиљана Смајловић, Невена Кривокапић, Стојан Марковић, Вера Баришић – Поповић, Вера Дидановић, Петар Јеремић, Ивана Стјеља и Драган Ђорђевић, на седници одржаној 31.5.2018. године, једногласно доноси


ОДЛУКУ

Текстом “Морао сам да отворим уста и да гутам”, објављен 4. маја 2018. године у штампаном и онлајн издању, дневни лист “Ало”

1. прекршио је тачке 4 и 5 Одељка IV (Одговорност новинара) Кодекса новинара Србије, по којима је новинару забрањено да користи непримерене, узнемиравајуће, порнографске и све друге садржаје који могу имати штетан утицај на децу, а дужан је да поштује и штити права и достојанство  деце, жртава злочина, особа са хендикепом и других угрожених група,

2. прекршио је тачку 7 Одељка VI (Однос према изворима информисања), по којој новинар не сме да злоупотреби емоције других људи, њихово незнање или недовољну способност расуђивања,

3. прекршио је и тачке 1, 2, 3 и 4 Одељка VII (Поштовање приватности), о обавези новинара да поштује приватност, достојанство и интегритет људи о којима  пише, да избегава спекулације и преношење недовољно проверљивих ставова у извештавању о несрећама и трагедијама у којима има страдалих или су тешко погођени материјални и други интереси грађана, да у извештавању о догађајима који укључују лични бол и шок питања прилагоди тако да одражавају дух саосећања и дискреције, као и да осигура да дете не буде угрожено или изложено ризику због објављивања његовог имена, фотографије или снимка са његовим ликом, кућом, заједницом у којој живи или препознатљивом околином.

Налаже се дневном листу „Ало“да ову одлуку објави у штампаном и онлајн издању у року од пет дана од дана достављања одлуке.


ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Чланица Комисије за жалбе Тамара Скроза поднела је жалбу Савету за штампу верујући да су експлицитним описом наводног злостављања детета прекршене одредбе Кодекса које се односе на забрану коришћења непримерених, узнемиравајућих, порнографских и других садржаја који могу имати штетан утицај на децу, као и на обавезу поштовања права и достојанства деце, жртава злочина, особа са хендикепом и других угрожених група. “Чињеница да је новинарка листа ‘Ало’ разговарала са дететом жртвом насиља и интервјуисала га о детаљима онога што је преживело, представља кршење тачке 7 Поглавља 6, по којој новинар никада не сме да злоупотреби емоције других људи, њихово незнање или недовољну способност расуђивања”, наведено је, између осталог, у жалби. Скроза је сматрала и да је прекршено цело 7. поглавље Кодекса које се односи на приватност и достојанство људи о којима се извештава, преношење спекулација о трагичном догађају, као и дискрецију и саосећање новинара, као и да се описом кривичног дела због којег је осумњичени привремено притворен, дете доводи у директну опасност, јер оваква прича може додатно разјарити осумњиченог након изласка из притвора, тим пре што су уз текст објављене довољно индикативне фотографије и иницијали.

Редакција листа “Ало” није одговорила на жалбу.

Чланови Комисије закључили су да лист “Ало”, “извештавајући о овом случају, није ни на који начин уважио професионалне и етичке стандарде прописане Кодексом новинара Србије. Комисија је оценила да постоји интерес јавности за случајеве злостављања деце, али да се оваквим сензационалистичким писањем, чији циљ свакако није боље инфомисање јавности, то злоупотребљава на начин који штети и јавном интересу, али пре свега интересима детета које је жртва наводног злостављања. Комисија сматра посебно неприхватљивим то што је новинар разговарао са дететом, будући да је са новинарском професијом неспојива не само свесна злоупотреба, већ и непажња чија би могућа последица била злоупотреба саговорника. Дете (које је, супротно Кодексу у тексту учињено препознатлљивим, чиме му је нарушена и приватност), није и ни не може бити свесно моћи медија и последица својих изјава, али је новинар морао знати да је овакво “интервјуисање” неспојиво са  професионалном етиком. Такође, по оцени Комисије, лист је прекршио и одредбу Кодекса која забарањује објављивање непримерених садржаја који могу имати штетне последице по децу.

Због свега тога, Комисија је једногласно одлучила да је “Ало” прекршио Кодекс новинара Србије и наложила листу да ову одлуку објави.

Београд, 31.5.2018.

Председавајући
Владо Мареш

Комплетан жалбени поступак