Хајрудин Шерифовић против листа ПалежНа основу чланова 19. и 21. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Владо Мареш, Златко Чобовић, Невена Кривокапић, Стојан Марковић, Тамара Скроза, Вера Баришић – Поповић, Вера Дидановић, Петар Јеремић, Ивана Стјеља и Драган Ђорђевић, на седници одржаној 31.5.2018. године, једногласно изриче


ЈАВНУ ОПОМЕНУ

Текстовима “Србин из породице муслимана и српски балилук” и “Које ли је српско порекло Хајрудина Шерифовића”, објављеним 1. марта и 2. априла 2018. године, лист “Палеж”

1. прекршио је тачке 1, 2, 4 и 5 Одељка I (Истинитост извештавања) Кодекса новинара Србије, о обавези новинара да тачно, објективно, потпуно и благовремено извести о догађајима од интереса за јавност, поштујући право јавности да сазна истину и држећи се основних стандарда новинарске професије,да прави јасну разлику између чињеница које преноси, коментара, претпоставки и нагађања, да, кад је то неопходно, консултује што више извора, као и да поштује правило да су са новинарством неспојиви објављивање неоснованих оптужби, клевета и гласина,

2. прекршио је тачку 6 Одељка IV (Одговорност новинара), по којој новинар мора да се негује етику и културу јавне речи,

3прекршио је  тачку 1 Одељка V (Новинарска пажња), о обавези новинара да приступа послу са дужном професионалном пажњом.

4. прекршио је и тачку 1 Одељка (Поштовање приватности), о обавези новинара да поштује приватност, достојанство и интегритет људи о којима пише.


ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Адвокат Хајрудина Шерифовића поднео је жалбу Савету за штампу сматрајући да је спорним текстовима прекршено више тачака Кодекса новинара из поглавља Истинитост извештавања, Одоворност новинара, Новинарска пажња и Поштовање приватности, односно на лист “Палеж” повређује част и углед Шерифовића износећи о њему неистините, непотпуне и увредљиве информације. Како је истакнуто у жалби, спорни текстови су увредљиви и тенденциозни, а њима се подносилац жалбе омаловажава на националној и верској основи.

Редакција листа „Палеж“није одговорила на жалбу.

Чланови Комисије за жалбе закључили су да лист, којем је већ изречена јавна опомена због сличних текстова о Хајрудину Шерифовићу, наставља са кампањом против њега, износећи потпуно паушалне, ничим доказиве оптужбе, не правећи притом никакву разлику између чињеница, с једне и спекулација и нагађања, с дуге стране. Лист поново износи увредљиве квалификације на рачун Шерифовића, засноване на његовом националном пореклу, верском и политичком опредељењу, које, из непознатог разлога, провоцира аутора текста, ни најмање не поштујући достојанство и интегритет особе о којој пише, а која није јавна личност.

Будући да се Комисија већ изјашњавала о више текстова које је објавио лист „Палеж“, те да изречене јавне опомене нису имале никаквог ефекта, Комисија закључује да је, нажалост, у овом случају, очигледно реч о свесној намери аутора текста и уредника да  на овакав, потпуно непримерен, неетичан и непрофесионалан начин пишу о људима који им се не допадају, те да циљ није информисање јавности, већ искључиво вређање и омаловажавање људи,

Због свега тога, Комисија је једногласно одлучила да листу „Палеж“ изрекне јавну опомену.


Београд, 31.5.2018.

Председавајући
Владо Мареш

Комплетан жалбени поступак