Одсек за информисање Скупштине општине Параћин против портала Србија данасНа основу чланова 19. и 21. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Владо Мареш, Златко Чобовић, Невена Кривокапић, Стојан Марковић, Тамара Скроза, Вера Баришић – Поповић, Вера Дидановић, Петар Јеремић, Ивана Стјеља и Драган Ђорђевић, на седници одржаној 31.5.2018. године, није успела да усагласи одлуку да ли је портал “Србија  данас” каснијим објављивањем демантија на текст “Где  је нестало миллион евра: Како је уништена градска апотека у Параћину?!”, објављеним 13. априла 2108. године, прекршио одредбе Кодекса новинара Србије. „За“ одлуку да Кодекс није прекршен гласало је седам чланова Комисије, „против“ је био један члан, док су три члана Комисија остала „уздржана“, па за одлуку није било потребе већине од осам гласова.


ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Одсек за инфомисање Општине Параћин поднео је жалбу због тога што портал није објавио одговор који је та служба доставила, како је наведно у жалби, 16. априла 2018. године на текст који је портал објавио 13.априла.

Жалба је поднета 19. априла, а главни уредник портала је деманти објавио 23. маја 2018. године и о томе обавестио Савет за штампу.

Подносилац жалбе није одговорио на допис генералног секретара Савета за штампу у вези са тим да ли одустаје од даљег поступка пред Саветом, због чега је Комисија морала да се изјасни о жалби.

Већина чланова Комисије сматрала је да је редакција објављивањем демантија испунила обавезу прописану Кодексом новинара Србије, макар и након подношења жалбе Савету, као и да медије треба стимулисати да на овај начин исправљају своје грешке, те да нема разлога да Комисија накнадно доноси одлуку о прекршају Кодекса.

Део чланова Комисије оценио је, међутим, да портал није реаговао благовремено, односно да  је одговор општине Параћин објављен са великим закашњењем, што није у складу са Смерницама за примену Кодекса новинара Србије у онлајн окружењу, по којима се одговор на информацију објављује без одлагања. То значи да између времена пријема исправке или одговора на информацију и њиховог објављивања треба да протекне онолико времена колико је уреднику неопходно да их прегледа и провери да ли испуњавају законске услове. По њиховом мишљењу, у овом случају је протекло много више времена него што је било неопходно. Због тога за одлуку да Кодекс није прекршен није било довољно гласова.

Комисија такође подсећа подносиоце жалбе да би требало да поступак прате до краја, односно да одговоре да ли су или не задовољни предлогом редакције за решавање проблема пре него што жалба стигне пред Комисију за жалбе.

 

Београд, 31.5.2018.

Председавајући
Владо Мареш

Комплетан жалбени поступак