Одсек за информисање Скупштине општине Параћин против портала Пинк.рс IIНа основу чланова 19. и 21. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Владо Мареш, Златко Чобовић, Невена Кривокапић, Љиљана Смајловић, Стојан Марковић, Тамара Скроза, Вера Баришић – Поповић, Вера Дидановић, Петар Јеремић, Ивана Стјеља и Драган Ђорђевић, на седници одржаној 31.5.2018. године, једногласно изриче


ЈАВНУ ОПОМЕНУ

Необјављивањем одговора на текст „У Параћину директор Дирекције за изградњу наместио куму посао од 12,5 милиона?!“, објављен 2. априла 2018. године, портал „Пинк.рс“ прекршио је тачку 6 Одељка IV (Одговорност новинара) Кодекса новинара Србије, о обавези новинара да  и исправку и да благовремено објави одговарајућу исправку.


ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Одсек за инфомисање Општине Параћин поднео је жалбу због тога што портал није објавио одговор који је та служба доставила, како је наведно у жалби, 2. априла 2018. година на текст који је портал објавио тог дана. До подношења жалбе Савету, 18. априла, одговор није објављен, нити је уредник доставио било какво обавештење о томе због чега то није урадио.

Редакција портала „Пинк.рс“ није одговорила ни на жалбу.

Комисија је једногласно закључила да „Пинк.рс“, супротно Кодексу новинара, није објавио достављени дематни ни након подношења жалбе Савету, односно до одржавања седнице Комисије, чиме је прекршена одредба о обавези новинара да поштује право на одговор. Такође, прекршена је и Смерница за примену Кодекса у онлајн окружењу, која се односи на правила за објављивање исправке  одговора на информацију. У складу са њом, одговор на информацију се објављује на начин на који је објављен и оригинални садржај у смислу позиционирања, видљивости и приступа садржаја корисницима.и  обавезно садржи упућивање на оригинални садржај. Такође, одговор на информацију се објављују без одлагања, што конкретно подразумева да између времена пријема исправке или одговора на информацију и њиховог објављивања треба да протекне онолико времена колико је уреднику неопходно да их прегледа и провери да ли испуњавају законске услове.


Београд, 31.5.2018.

Председавајући
Владо Мареш

Комплетан жалбени поступак