Александар Милојковић против портала Параћин онлајнНа основу чланова 19. и 21. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Владо Мареш, Златко Чобовић, Љиљана Смајловић, Невена Кривокапић, Стојан Марковић, Тамара Скроза, Вера Баришић – Поповић, Вера Дидановић, Петар Јеремић, Ивана Стјеља и Драган Ђорђевић, на седници одржаној 31.5. 2018. године, једногласно изриче


ЈАВНУ ОПОМЕНУ

Текстом “Директор ЈП Дирекција за изградњу Општине Параћин наместио куму посао од 12,5 милиона”, објављеним 2. априла 2018. године, портал “Параћин онлајн”

1. прекршио је тачке 1, 2, 3, 4 и 5 Одељка I (Истинитост извештавања) Кодекса новинара Србије, о обавези новинара да тачно, објективно, потпуно и благовремено извести о догађајима од интереса за јавност, поштујући право јавности да сазна истину и држећи се основних стандарда новинарске професије, да прави јасну разлику између чињеница које преноси, коментара, претпоставки и нагађања, да назначи извор информација које преноси, да, кад је то неопходно, консултује што више извора, као и да поштује правило да су са новинарством неспојиви објављивање неоснованих оптужби, клевета и гласина,

2. прекршио је тачку 3 Одељка IV (Одговорност новинара), по којој новинар поштује правило претпоставке невиности и не сме никога прогласити кривим до изрицања судске пресуде,

3. прекршио је  тачке  1, 2 и 3 Одељка V (Новинарска пажња), о обавези новинара да приступа послу са дужном професионалном пажњом, да не сме слепо да верује извору информација, односно да мора да води рачуна да извори често следе своје интересе или интересе друштвених група којима припадају и да прилагођавају своје исказе тим интересима, као и да је прећуткивање чињеница које могу битно да утичу на став јавности о неком догађају једнако њиховом намерном искривљивању или изношењу лажи,

4. прекршио је и тачку 3 Одељка VI (Однос према изворима информисања), по којој је измишљање анонимних извора тежак прекршај стандарда професионалног поступања новинара.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Александар Милојковић, директор Дирекције за изградњу Параћина обратио се Савету за штампу због текста у којем се тврди да је, у поступку јавних набавки, „наместио кум посао од 12, 5 милиона”, чиме су прекршене бројне одредбе Кодекса из више поглавља, односно да је читав текст заснован на нетачној тврдњи да је утицао на поступак јавне набавке иако за то нема овлашћења. Додао је да је у тексту директно оптужен за злоуптребу службеног положаја, мада ни на који начин није учествовао ни у прописивању услова, ни у разматрању једине понуде која је стигла на, иначе, транспарентно споведен поступак. У жалби је истакнуто и да, између осталог, новинар фингира постојање извора, односно да објављује податке који су јавно доступни и том приликом потпуно потврђује да је измислио свој анонимни извор информисања. Такође је навео и да су особе које воде и уређују портал економски зависне од особа које воде СНС у Параћину, будући да су запослени код њих.

У одговору на жалбу, “Параћин онлајн” није се бавио самим садржајем текста, сем твдње да им се Милојковић није обратио да саопшти своју страну приче Они су оспорили надлежност Савета за штампу у овом случају, тврдећи да је портал “у поступку регистрације”, те да то значи да још није медиј, нити су особе које пишу текстове новинари, већ “грађани који објављују нешто на интернету”, због чега за њих не важи ни новинарски кодекс, У одговору је такође наведено и да ни издавач, ни аутор текста нису особе које је именовао подносилац жалбе.

Комисија за жалбе се није бавила утвђивањем идентитета издавача, уредника или аутора спорног текста, будући да нити има такве податке, нити је то у њеној надлежности. Због тога се није ни изјашњавала у вези са евентуалним прекршајем Кодекса у делу који се односи одредбе које се тичу сукоба интереса и утицаја интереса издаача на уређивачку политику.

Комисија, међутим, није прихватила твдње да није надлежна за одлучивање о повредама Кодекса уколико медиј није регистрован. Закон о јавном информисању и медијима не прописује обавезу регистрације медија, што никако не значи да у том случају за њих не важе етичка правила професије, нити се новинар постаје у тренутку када се медиј за који неко пише упише у Регистар медија. Портал “Параћин онлајн” је, по својој форми и садржајима које објављује несумњиво намењен јавном информисању и због тога медиј, што је додатно потврђено и намерама оних који га “уређују” да га региструју. Комисија за жалбе нема никакву дилему да то што је тај поступак још у току ни на који начин не амнестира портал од одговорности, односно од обавезе да поштују Кодекс новинара Србије.

По мишљењу чланова Комисије, објављивањем спорног текста, та правила нису уважена, за твдње из текста се не нуде никакви докази, не наводи се извор, “другој страни” није пружена никаква могућност да одговори на оптужбе пре објављивања текста, због чега су прекршене одредбе Кодекса новинара које се односе на истинитост извештавања и новинарску пажњу. Чланови Комисије су закључили да је прекршена и одредба која се односи на обавезу поштовање претпоставке невиности, будући да је Милојковић “оптужен” за конкретно дело противзаконитог “намештања” посла, као и одредба која се односи на анонимне изворе. Комисија подсећа да је добра пракса у новинарству да, када се новинар позива на анонимни избор, извор читаоцима некако опише, да објасни из којих кругова долази, јер се тиме читаоцу даје аргумент за оцену да је тај извор у прилици да зна то чему говори. Тога у овом тексту нема, па се оправдано поставља питање да ли уопште и постоји извор.

Због свега тога, Комисије је једногласно одлучила да порталу „Параћин онлајн“ изрекне јавну опомену.


Београд, 31.5.2018.

Председавајући
Владо Мареш

Комплетан жалбени поступак