Саша Пауновић против портала Параћин онлајнНа основу чланова 19. и 21. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Владо Мареш, Златко Чобовић, Љиљана Смајловић, Невена Кривокапић, Стојан Марковић, Тамара Скроза, Вера Баришић – Поповић, Вера Дидановић, Петар Јеремић, Ивана Стјеља и Драган Ђорђевић, на седници одржаној 31.5. 2018. године, једногласно изриче


ЈАВНУ ОПОМЕНУ

Текстом “Пауновић и раније штитио директоре који су вршили злоупотребе”, објављеним 30. марта 2018. године, портал “Параћин онлајн ”

1. прекршио је тачке 1, 2, 3, 4 и 5 Одељка I (Истинитост извештавања) Кодекса новинара Србије, о обавези новинара да тачно, објективно, потпуно и благовремено извести о догађајима од интереса за јавност, поштујући право јавности да сазна истину и држећи се основних стандарда новинарске професије, да прави јасну разлику између чињеница које преноси, коментара, претпоставки и нагађања, да назначи извор информација које преноси, да, кад је то неопходно, консултује што више извора, као и да поштује правило да су са новинарством неспојиви објављивање неоснованих оптужби, клевета и гласина,

2. прекршио је  и  тачке  1, 2 и 3 Одељка V (Новинарска пажња), о обавези новинара да приступа послу са дужном професионалном пажњом, да не сме слепо да верује извору информација, односно да мора да води рачуна да извори често следе своје интересе или интересе друштвених група којима припадају и да прилагођавају своје исказе тим интересима, као и да је прећуткивање чињеница које могу битно да утичу на став јавности о неком догађају једнако њиховом намерном искривљивању или изношењу лажи.


ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Саша Пауновић, председник Општине Параћин, поднео је жалбу Савету за штампу верујући да је спорим тексотм прекршено више тачака Кодекса новинара из поглавља Истинитост извештавања, Независност од притиска, Одговорност новинара и Новинарску пажња. “У самом тексту није понуђен ни један доказ за тврдњу да је ‘Пауновић штитио директоре’ (директорка Економске школе је правоснажно осуђена, није ‘заштићена’, Министарство просвете, Школска управа покренуло је њену смену по правоснажности пресуде), а није ни наведено да председник општине и општина нити су имали, нити имају, на располагању законски механизам да постављају и смењују директоре, пошто је смена и постављање директора у надлежности Министарства просвете”, наведено је, између осталог, у жалби. Пауновић је истакао и да цео текст представља изношење лажних оптужби, клевета, гласина и измишљених информација, за које није наведен извор, те да је он у тексту, без доказа, оптужен за кривично дело трговине утицајем. Такође је навео и да су особе које воде и уређују портал економски зависне од особа које воде СНС у Параћину, будући да су запослени код њих.

У одговору на жалбу, “Параћин онлајн” није се бавио самим садржајем текста, сем твдње да им се Пауновић није обратио да саопшти своју страну прице. Они су оспорили надлежност Савета за штампу у овом случају тврдећи да је портал “у поступку регистрације”, те да то значи да још није медиј, нити су особе које пишу текстове новинари, већ “грађани који објављују нешто на интернету”, због чега за њих не важи ни новинарски кодекс, У одговору је такође наведено и да ни издавач, ни аутор текста нису особе које је именовао подносилац жалбе.

Комисија за жалбе се није бавила утвђивањем идентитета издавача, уредника или аутора спорног текста, будући да нити има такве податке, нити је то у њеној надлежности. Због тога се није ни изјашњавала у вези са евентуалним прекршајем Кодекса новинара у делу који се односи одредбе које се тичу сукоба интереса и утицаја интереса издавача на уређивачку политику.

Комисија, међутим, није прихватила твдње да није надлежна за одлучивање о повредама Кодекса уколико медиј није регистрован. Закон о јавном информисању и медијима не прописује обавезу регистрације медија, што никако не значи да у том случају за њих не важе етичка правила професије, нити се новинар постаје у тренутку када се медиј за који неко пише упише у Регистар медија. Портал “Параћин онлајн” је, по својој форми и садржајима које објављује, несумњиво намењен јавном информисању и због тога медиј, што је додатно потврђено и намерама оних који га “уређују” да га региструју. Комисија за жалбе нема никакву дилему да то што је тај поступак још у току ни на који начин не амнестира портал од одговорности, односно од обавезе да поштују Кодекс новинара Србије. По мишљењу чланова Комисије, објављивањем спорног текста, та правила нису уважена, за твдње из текста се не нуде никакви докази, не наводи се извор, “другој страни” није пружена никаква могућност да одговори на оптужбе пре објављивања текста, због чега су прекршене одредбе Кодекса новинара које се односе на истинитост извештавања и новинарску пажњу.

Чланови Комисије су сматрали да није прекршена и одредба која се односи на обавезу поштовање претпоставке невиности, на шта се Пауновић такође жалио, будући да није директно оптужен ни за једно кривично дело.

Београд, 31.5.2018.

Председавајући
Владо Мареш

Комплетан жалбени поступак