Бранко Лазаревић против дневног листа БлицНа основу чланова 19. и 21. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Владо Мареш, Златко Чобовић, Невена Кривокапић, Љиљана Смајловић, Стојан Марковић, Тамара Скроза, Вера Баришић – Поповић, Петар Јеремић, Ивана Стјеља и Драган Ђорђевић, на седници одржаној 26.4.2018. године, већином гласова доноси


ОДЛУКУ

Текстом “Крали гориво, а напредовали у каријери”, објављеним 23, односно 24. марта 2018. године у штампаном и онлајн издању, дневни лист “Блиц”

1. прекршио је тачке 1, 2, 4 и 5 Одељка I (Истинитост извештавања) Кодекса новинара Србије, о обавези новинара да тачно, објективно, потпуно и благовремено извести о догађајима од интереса за јавност, поштујући право јавности да сазна истину и држећи се основних стандарда професије, да прави јасну разлику између чињеница које преноси, коментара, претпоставки и нагађања, да, кад је то неопходно, консултује што више извора, као и да поштује правило да су са новинарством неспојиви објављивање неоснованих оптужби, клевета и гласина 

2. прекршио је тачку 3 Одељка IV (Одговорност новинара), по којој је новинар дужан да поштује правило претпоставке невиности и не сме никога прогласити кривим до изрицања судске пресуде,

3. прекршио је и тачке 1, 2 и 3 Одељка V (Новинарска пажња), о обавези новинара да приступа послу са дужном професионалном пажњом, да не сме слепо да верује извору информација, јер извори често следе своје интересе или интересе друштвених група којима припадају и прилагођавају своје исказе тим интересима, као и да мора да води рачуна да је прећуткивање чињеница које могу битно да утичу на став јавности о неком догађају једнако њиховом намерном искривљивању или изношењу лажи.

Налаже се дневном листу „Блиц“ да ову одлуку објави у свом штампаном и онлајн издању у року од пет дана од дана достављања одлуке.


ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Адвокат Бранка Лазаревића поднео је жалбу Савету за штампу верујући да је спорним текстом прекршено више тачака Кодекса новинара Србије из поглавља: Истинитост извештавања, Одговорност новинара, Новинарска пажња и Поштовање приватности, Кодекс је, по његовом мишљењу, прекршен тиме што је Лазаревић, са колегама из Министарства спољних послова, у означен као починилац кривичног дела, након чега је и напредовао у служби, иако се у тексту не нуде никакви докази за те тврдње. “Све и да није означен лоповом, контекстом наслова чланка, текстом којим се чини нетачно одређење према другим лицима у чланку, чак и без евентуалног помињања имена г. Лазаревића, и сама фотографија га ставља у контекст особе која је неосновано и незаслужено ‘напредовала’ у каријери”, истиче се, између осталог, у жалби. Подносилац жалбе је навео и да се у тексту износе нетачне тврдње да је Лазаревић оштетио буџет Грчке, читаоцу се сугерише да је на захтев те земље враћен из наше амбасаде у Атини, док се у наслову текста и самом тексту недвосмислемо тврди да је почињено кривично дело, упркос томе што је “случај гориво” још у предистражном постпуку, чиме је прекршено и  право на претпоставку невиности.

Адвокат “Блица” је у одговору на жалбу навео да су све објављене инфомације истините и објављене у складу са Кодексом новинара, те да је јавност о “крађи горива” обавестио наш амбасадор у Грчкој, а “Блиц” је за то сазнао пре две године из извора у МСП-у. Сврха овог текста била је да се истражи да ли су они који су учествовали у тим малверзацијама кажњени или награђени. Истиче се да је Лазаревић у тексту поменут само као тадашњи отправник послова, који, као директно надређени учесницима у афери, сноси политичку одговорност за њихов рад, због чега је на видним месту објављена његова фотографија. У одговору на жалбу се тврди и да није тачно да је повређена претпоставка невиности јер је Лазаревић поменут само у једној реченици као отправник послова и сарадник две особе о којима се пише у тексту. Такође, по мишљењу адвоката листа, није повређена ни приватност жалиоца јер није реч о фотографијама којима се задире у његову интимну сферу, већ о снимцима са јавног места који су више пута објављени у медијима.

Већина чланова Комисије закључила је да је “Блиц” прекршио одредбу Кодекса која се односи на поштовање претпоставке невиности Бранка Лазаревића. Супротно наводима из одговора на жалбу, Лазаревић није у тексту поменут само као бивши отправник послова, који сноси политичку одговорност, већ се изричито тврди да су он и још двоје службеника амбасаде. “малверзацијама са горивом оштетили буџет Грчке за око два милиона динара, а углед Србије довели у питање”, те да су: “Лазаревић, Џелебџић и Шарац у папирима завели да су потрошили 30 тона горива за две године, што је теоретски немогуће”.  Комисија је закључила да несумњиво постоји јавни интерес да се о овом случају пише, али да “Блиц” није понудио никакве доказе за изнете веома тешке оптужбе против Лазаревића за малверзацију и крађу, већ је спекулације представио као чињенице. Самом опремом текста, који је илустрован и његовим великим фотографијама, читаоцима се готово недвосмислено сугерише да не само да је “крао гориво”, него је после тога и напредовао, иако то није  ничим поткрепљено.

Комисија је одлуку о прекршају Кодекса новинара Србије донела са осам гласова “за” и два “против”. Чланови Комисије су, међутим, једногласно оценили да објављеним фотографијама није прекршена одредба Кодекса која се односи на заштиту приватности, будући да су снимљене на јавном месту и да ни на који начин не улазе у сферу Лазаревићеве приватности.


Београд, 26.4.2018.

Председавајући
Владо Мареш

Комплетан жалбени поступак