Маја Сикимић против портала Нови стандардНа основу чланова 19. и 21. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Владо Мареш, Златко Чобовић, Невена Кривокапић, Љиљана Смајловић, Стојан Марковић, Тамара Скроза, Вера Баришић – Поповић, Вера Дидановић, Петар Јеремић, Ивана Стјеља и Драган Ђорђевић, на седници одржаној 26.4.2018. године, једногласно изриче


ЈАВНУ ОПОМЕНУ

Текстом “О пропаганди телевизије Н1”, објављеним 20. марта 2018. године, портал “Нови стандард”

1. прекршио је тачке 1, 2, 4 и 5 Одељка I (Истинитост извештавања) Кодекса новинара Србије, о обавези новинара да тачно, објективно, потпуно и благовремено извести о догађајима од интереса за јавност, поштујући право јавности да сазна истину и држећи се основних стандарда професије, да прави јасну разлику између чињеница које преноси, коментара, претпоставки и нагађања, да, кад је то неопходно, консултује што више извора, као и да поштује правило да су са новинарством неспојиви објављивање неоснованих оптужби, клевета и гласина,

2. прекршио је и тачке 1, 2 и 3 Одељка V (Новинарска пажња), о обавези новинара да приступа послу са дужном професионалном пажњом, да не сме слепо да верује извору информација, јер извори често следе своје интересе или интересе друштвених група којима пропадају и прилагођавају своје исказе тим интересима, као и да мора да води рачуна да је прећуткивање чињеница које могу битно да утичу на став јавности о неком догађају једнако њиховом намерном искривљивању или изношењу лажи,

3. прекршио је и тачку 1 Одељка VII (Поштовање приватности), по којој новинар мора да поштује приватност, достојанство и интегритет људи о којима пише.


ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Маја Сикимић обратила са Савету за штампу, верујући да је у ауторском тексту Небојше Бакареца, у то време кандидата СНС за одборника Скупштине Београда, који је објавио “Нови стандард” , изнет низ неистина и увреда, од којих се део односи на њу и њеног оца Владимира Николића. По њеном мишљењу, текстом је прекршено више одредби Кодекса новинара из поглавља Истинитост извештавања, Однос према изворима информисања, Новинарска пажња, Поштовање приватности и Коришћење часних средстава. Навела је да је у тексту изнет низ нетачних података о њеном оцу, који је, иначе, крајем деведесетих година, због неслагања са политиком Слободана Милошевића, ухапшен и осуђен у монтираном политичком процесу, да би после петооктобарских промена, био правно и морално рехабилитован. „У тексту Небојше Бакареца изнето је низ неистинитих података о биографији мог оца, и сасвим непримерено, моје и његово име, као и име колегинице Николић, ауторке документарног филма, доведено је у везу са феноменом „политичког прелетања“ и „нечасног понашања“, истиче се, између осталог, у жалби.

Редакција „Новог стандарда“ није одговорила на жалбу.

Чланови Комисије за жалбе оценили су да је случај Владимира Николића, који је био осуђен у време режима Слободана Милошевића, толико добро познат да је несхватљиво да Небојша Бакарец није знао да је Николић осуђен у монтираном процесу, те да је пресуда поништена после 5. октобра. Он, међутим, у спорном тексту о томе не говори, већ се задржава само на томе да је био осуђен и „нечасно отпуштен из ДБ-а“ и уопште се не бави политичком позадином тог процеса, нити каснијом рехабилитацијом, чиме је прећутао чињенице које могу битно да утичу на став читалаца. Због тога о овоме јавност није обавештена ни у складу са приницпима дужне новинарске пажње. Истовремено, текстом су прекршене и одредбе које односе на обавезу новинара да извештава истинито и објективно, да не спекулише и не износи неосноване оптужбе и клевете. Комисија сматра да је текстом прекршена и одредба Кодекса која аутора текста обавезује да поштује достојанство и интегритет људи о којима пише. Комисија посебно указује на то да је, са етичког становишта, неприхватљиво да се аутор „обрачунава“ са новинарком телевизије Н1 и њеним оцем незадовољан емисијом друге новинарке те телевизије.

Због свега тога, Комисија је једногласно одлучила да „Новом стандарду“ изрекне јавну опомену.


Београд, 26.4.2018.

Председавајући
Владо Мареш

Комплетан жалбени поступак