Владан Влајковић против листа ПалежНа основу чланова 19. и 21. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Владо Мареш, Златко Чобовић, Љиљана Смајловић, Невена Кривокапић, Стојан Марковић, Тамара Скроза, Вера Баришић – Поповић, Вера Дидановић, Петар Јеремић, Ивана Стјеља и Драган Ђорђевић, на седници одржаној 22.2.2018. године, једногласно изриче


ЈАВНУ ОПОМЕНУ

Текстовима “Војин, Видрага и Лозо тровали Звечку и мајдане ‘Комграпа’”, “Да ли Владан и Миша ‘законито’ складиште отпад, шут,смеће…”, “Влајковић смењује Гутљаја?” и “Данијела Синђелић и Симић штите троваче Видрагу, Лоза, Ромића”, објављеним 2. фебруара 2018. године, лист “Палеж”

1. прекршио је тачке 1, 2, 3, 4 и 5 Одељка I (Истинитост извештавања) Кодекса новинара Србије, о обавези новинара да тачно, објективно, потпуно и благовремено извести о догађајима од интереса за јавност, поштујући право јавности да сазна истину и држећи се основних стандарда новинарске професије, да прави јасну разлику између чињеница које преноси, коментара, претпоставки и нагађања, да назначи извор информација које преноси, да, кад је то неопходно, консултује што више извора, као и да поштује правило да су са новинарством неспојиви објављивање неоснованих оптужби, клевета и гласина,

2. прекршио је тачке 3 и 6 Одељка IV (Одговорност новинара), по којима је новинар дужан да поштује правило претпоставке невиности и да не сме никога прогласити кривим до изрицања судске пресуде, као и да негује културу и етику јавне речи,

3прекршио је  и тачке  1, 2 и 3 Одељка V (Новинарска пажња), о обавези новинара да приступа послу са дужном професионалном пажњом, да не сме слепо да верује извору информација, односно да мора да води рачуна да извори често следе своје интересе или интересе друштвених група којима припадају и да прилагођавају своје исказе тим интересима, као и да је прећуткивање чињеница које могу битно да утичу на став јавности о неком догађају једнако њиховом намерном искривљивању или изношењу лажи.

4. прекршио је и тачку 1 Одељка VII (Поштовање приватности) о обавези новинара да поштује приватнност, достојанство и интегритет људи о којима пише. 


ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Адвокат Владана Влајковића поднео је жалбу због више текстова објављених у истом броју листа, којима се, како је наведено, нарушава његов углед и повређује част изношењем неистинитих, непотпуних и увредљивих инфомација. Подносилац жалбе је навео да је текстовимна прекршено више тачака из одељка Истинитост извештавања, Одговорност новинара, Новинарска пажња и Поштовање приватности. У жалби се, између осталог, наводи да лист годинама уназад Влајковића назива погрдним именима “Видрага”, “Шпијун”, “Силеџија”, што се користи и у текстовима на које се жалба односи, а који су тенденциозни и увредљиви. За све оптужбе у текстовима не нуде се никакви докази, нити се наводи и један озбиљан извор.

Редакција листа „Палеж“ није одговорила на жалбу.

Чланови Комисије за жалбе закључили су да је Кодекс новинара Србије прекршен у свим тачкама на које је подносилац жалбе указао. Објављени текстови су, по мишљењу Комисије, увредљиви и садрже озбиљне, никаквим доказима поткрепљене, оптужбе. Информације су добијене од извора за које и сам аутор текстова признаје да су непроверени, што га, ипак, не спречава, да их објави, истовремено не пруживши особи о којој пише  прилику да одговори на било коју оптужбу. Комисија је оценила да лист није поштовао ни елементарне етичке принципе професије, те да су текстови објављени како би се Влајковић дискредитовао, чиме је прекршена и одредба Кодекса по којој је новинар обавезан да поштује достојанство  и интегритет људи о којима пише.

Због свега тога, Комисије је одлучила да листу „Палеж“ изрекне јавну опомену.

 

Ниш, 22.2.2018.

Председавајући
Владо Мареш

Комплетан жалбени поступак