Санела Џенкинс против портала Блиц женаНа основу чланова 19. и 21. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Златко Чобовић, Владо Мареш, Петар Јеремић, Стојан Марковић, Љиљана Смајловић, Тамара Скроза, Вера Баришић Поповић, Ивана Стјеља и Драган Ђорђевић, на седници одржаној 30.11.2017. године, једногласно доноси


ОДЛУКУ

Текстом  “Болесна и уврнута краљица холивудске проституције: Откривени прљави детаљи о тајном животу најбогатије Босанке“, објављеним 23. августа 2017. године, портал „Блиц жена“

1. прекршио је тачке 2, 4 и 5 Одељка I (Истинитост извештавања) Кодекса новинара Србије, по којима су новинари и уредници обавезни да праве јасну разлику између чињеница које преносе, коментара, претпоставки и и нагађања, да, кад је неопходно, консултују што више извора и омогуће им да изнесу свој став, као и да су са новинарством неспојиви објављивање неоснованих оптужби, клевета и гласина,

2. прекршио је тачке 3 и 6 Одељка IV (Одговорност новинара) о обавези новинара да поштује правило претпоставке невиности и да не сме никога прогласити кривим до изрицања судске пресуде, као и да негује етику и културу јавне речи

3. прекршио је и тачку 1 Одељка VII (Поштовање приватности) о обавези новинара да поштује приватнност, достојанство и интегритет људи о којима пише.

Налаже се порталу „Блиц жена“ да ову одлуку објави у року од пет дана од дана достављања одлуке.


ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Адвокати Санеле Џенкинс Сеад Спаховић и Владимир Гаљак навели су у жалби Савету за штампу да је портал „Блиц жена“ прекршио више тачака Кодекса новинара Србије из одељака Истинитост извештавања, Одговорност новинара, Новинарска пажња и Поштовање приватности, тиме што је са портала „Neonnetlle.com“ пренео непроверену изјаву холивудског глумца Роберта Даунија Џуниора да је Санела Џенкинс посредница у проституцији. Подносилац жалбе је истакао да је спорним текстом повређено достојанство, углед и част Санеле Џенкинс која је „мајка двоје деце, успешна пословна жена и истакнута хуманитарка, пореклом из Босне и Херцеговине која живи у Великој Британији и Сједињеним Америчким Државама“. По мишљењу адвоката, у тексту са „бомбастичним, тенеденциозним и увредљивим насловом“ (који није преузет са портала „Neonnetlle.com“, већ је ауторско дело уредника портала „Блиц жена“ ), није наведен ниједан озбиљан извор, нити доказ за неосноване и неистините оптужбе, чиме су прекршене бројне одредбе Кодекса новинара Србије, које се односе на истинитост извештавања и новинарску пажњу, затим одредбе из поглавља Одговорност новинара које се односе на обавезу поштовања претпоставке невиности и неговања етике и културе јавне речи, као и одредбу која се односи на поштовање приватности, а која је прекршена и објављивањем фотографија Санеле Џенкинс.

У одговору на жалбу адвокат компаније „Ringier Axel Springera“ Душан Стојковић одбацио је све наводе подносиоца жалбе, тврдећи да је текст објављен у потпуности у складу са Кодексом новинара Србије. Он је навео да је текст верно пренет из другог медија, који је означен, као и да представља верно преношење мишљења и вредносних судова Даунија Џуниора. Верно пренета изјава глумца је објављена и у самом наслову текста, чији аутор није портал „Блиц жена“. Портал, како се истиче, „није био у могућности, нити је у обавези да утврђује апсолутну истинитост пренетих информација, шта више није ни могуће утврђивати истинитост туђих мишљења и ставова“. Верним преношењем изјаве познатог глумца као трећег лица, „исцрпљена је обавеза поступања у складу са дужном новинарском пажњом“. Адвокат је нагласио и да је медиј „Блиц жена“ имао право да уз текст објави фотографију Санеле Џенкинс јер је реч о јавној личности о којој јавност има оправдан интерес да зна.

Чланови Комисије за жалбе закључили су, у скаду са својим ранијим одлукама, да је портал „Блиц жена“ одговоран за садржај објављеног текста, без обзира на то што је преузет са другог медија. Такође, будући да је текст потписан и иницијалима, нејасно је да ли је реч само о преводу текста са портала „Neonnetlle.com“ или је текст накнадно „обрађен“ у редакцији портала „Блиц жена“. Без обзира на то, Комисија подсећа да су, по Кодексу новинара Србије, новинари и уредници у обавези да са дужном професионалном пажњом провере информације које објављују, без обзира да ли је текст написао новинар те редакције или је преузет из другог медија. Уколико не могу да их провере и не могу бити сигурни у истинитост преузетих информација, не требало ни да их објављују. Комисија сматра неприхватљивим објашњење да је реч о вредносном суду познатог глумца, те да није било могуће утврдити истинитост његовог мишљења. Изнете су тешке оптужбе које је новинар морао да провери или бар да омогући Санели Џенкинс да на њих одговори. Спорним текстом, по оцени Комисије, прекршене су одредбе Кодекса које односе на обавезу новинара да разликује чињенице од претпоставки и нагађања, као и на објављивање неоснованих оптужби, клевета и гласина. Такође, прекршена је и одредба која обавезује новинаре да поштују претпоставку невиности јер је, без доказа, Санела Џенкинс „проглашена кривом“ за „управљање прстеном високе проституције“, као и одредба која се односи на обавезу поштовања културе и етике јавне речи, јер се она у наслову назива „болесном“ и „уврнутом“. Коначно, портал је објављивањем њеног имена и фотографија у вези са спекулацијама и ничим поткрепљеним оптужбама нарушио њену приватност.

Због свега тога, Комисија за жалбе је једногласно одлучила да је портал „Блиц жена“ прекршио Кодекс новинара Србије и наложила порталу да објави ову одлуку.


Суботица, 30.11.2017. 

Председавајући
Златко Чобовић


Комплетан жалбени поступак