Саша Пауновић против портала ЕмбаргоНа основу чланова 19. и 21. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Златко Чобовић, Стојан Марковић, Љиљана Смајловић, Невена Кривокапић, Тамара Скроза, Владо Мареш, Вера Баришић - Поповић, Петар Јеремић, Ивана Стјеља, Вера Дидановић и Драган Ђорђевић, на седници одржаној 28.9. 2017. године, једногласно изриче


ЈАВНУ ОПОМЕНУ

Текстом “Саша, одакле кућа у Лондону, три велика стана у Београду?”, објављеним 12. септембра 2017. године, портал “Ембарго.рс”

1. прекршио је тачке 1, 3, 4 и 5 Одељка I (Истинитост извештавања) Кодекса новинара Србије, о обавези новинара да тачно, објективно, потпуно и благовремено извести о догађајима од интереса за јавност, поштујући право јавности да сазна истину и држећи се основних стандарда новинарске професије, да назначи извор информација и да, када је, то неопходно, консултује што више извора и омогући им да изнесу свој став, као и да су новинарством неспојиви објављивање неоснованих оптужби, клевета и гласина,

2. прекршио је тачку 3 Одељка IV (Одговорност новинара), по којој је новинар дужан да поштује правило претпоставке невиности и не сме никога прогласити кривим до изрицања судске пресуде,

3. прекршио је и тачке 1, 2 и 3 Одељка V (Новинарска пажња) о обавези новинара да послу приступа са дужном професионалном пажњом, да не сме слепо да верује извору информација, као и да прећуткује чињенице које могу битно да утичу на став јавности о неком догађају, јер је то једнако њиховом намерном искривљавању или изношењу лажи.


ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Саша Пауновић, председник општине Параћин обратио се Савету за штампу због текста у којем се оптужује да има најмање три стана  у Белграду и кућу у Лондону, до којих је дошао када су су продате Цементара Поповац и Српска фабрика стакла. Пауновић је у жалби, одбацујући све наводе из текста, нагласио, између осталог, да је инфомације о његовој имовини лако проверити у Агенцији за борбу против корупције. Он је истакао да текст садржи искључиво неосноване оптужбе, клевете и гласине, као и да су му пре објављивања текста послата питања на која је одговорио, а која нису објављена.

Редакција портала није одговорила на жалбу.

Чланови Комисије су оценили да текст није написан у складу са професионалним и етичким стандардима и да су њиме прекршене бројне одредбе Кодекса новинара Србије. Редакција је објавила текст у којем не наводи ниједан извор за озбиљне оптужбе које износи на рачин председника општне Параћин. У тексту се непрекидно наводи да се о Пауновићевим становима “одавно јавно прича”, “твди се у поузданим круговима блиским Пауновићу”, “незванично се прича”, “верује се”…. Реч је искључиво о нагађањима и претпоставкама, које аутор текста представља као чињенице. Осим тога, новинар је сасвим прећутао да је Пауновић одговорио на десет питања која му је доставио и од којих је у тексту објавио само да он за “Ембарго” тврди да живи само од плате.

По мишљењу Комисије за жалбе, управо овакви текстови представљају највећи проблем у српском новинарству, јер се њихови аутори не придржавају правила професије, која налажу да све информације морају бити добро проверене и да се читаоцима морају презентовати докази за изнете твдње.


Београд, 28.9.2017.

Председавајући
Златко Чобовић


Комплетан жалбени поступак