Јужне вести против портала Градски портал 018На основу чланова 19. и 21. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Владо Мареш, Петар Јеремић, Стојан Марковић, Лиљана Смајловић, Невена Кривокапић, Тамара Скроза, Вера Дидановић, Драган Ђорђевић, Миленко Васовић и Војкан Костић, на седници одржаној 27.7.2017. године, једногласно изриче


ЈАВНУ ОПОМЕНУ

Текстом “Нестао радник Медиане Дејан Живадиновић“, објављеним 29. јуна 2017. године, Градски портал 018 прекршио је тачку 1 Одељка IX (Поштовање ауторства) Кодекса новинара Србије, по којој су медији и новинари обавезни да поштују и примењују важеће законодавство о заштити ауторских права, односно да када добију допуштење  за репродукцију из другог извора,то чине уз уважавање аутора и уз навођење извора.


ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Витомир Огњановић, директор портала „Јужне вести“ поднео је жалбу због тога што је Градски портал 018, како је навео, неовлашћено, без дозволе аутора и навођења аутора и извора преузео текст са „Јужних вести“ и објавио га на свом порталу.

Након што је обавештена о жалби, редакција Градског портала 018 је уклонила спрони текст, али је подносилац жалбе сматрао да то није довољно и остао при захтеву да се о жалби изјасни Комисија за жалбе.

Комисија је закључила да је несумњиво реч о тексту који је преузет неовлашћено и без навођења извора, што је супротно одредбама Кодекса новинара Србије. Чланови Комисије су посебно указали на то да су Градском порталу 018 већ изрицане јавне опомене због истог прекршаја, те да, по свему судећи, није предузето ништа да се овакве ствари избегну.

Комисија за жалбе оцењује да је “преписивање” текстова и неовлашћено преузимање фотографија чест и озбиљан прекршај Кодекса новинара Србије, посебно кад је реч о мањим “локалним” порталима. Због тога још једном апелује на све новинаре и медије да поштују етичка правила професије, као и да уважавају рад и права својих колега.

Београд, 27.7.2017.

Председавајући
Владо Мареш


Комплетан жалбени поступак