Мирослав Богићевић против дневног листа ПолитикаНа основу чланова 19. и 21. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Владо Мареш, Петар Јеремић, Стојан Марковић, Љиљана Смајловић, Невена Кривокапић, Тамара Скроза, Вера Дидановић, Драган Ђорђевић, Миленко Васовић и Војкан Костић, на седници одржаној 27.7. 2017. године, већином гласова, доноси


ОДЛУКУ

Необјављивањем одговора на текст “Богићевић купије фирме које је упропастио“, објављеним 10. јуна 2017. године, дневни лист “Политика“ прекршио је тачку 6 Одељка IV (Одговорност новинара) Кодекса новинара Србије, о обавези новинара да негује етику и културу јавне речи, поштује право на одговор, извињење и исправку и дужан је да благовремено објави одговарајућу исправку.

Објављивањем текста „Политика“ није прекршила одредбе Кодекса новинара Србије. 

Налаже се листу „Политика“ да ову одлуку објави у свом штампаном и онлајн издању у року од пет дана од дана достављања одлуке.


ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Мирослав Богићевић поднео је жалбу Савету за штампу сматрајући да је лист прекршио Кодекс новинара Србије објављивањем, како је навео, необјективног и једностраног текста, заснованог на произвољним, непотпуним или потпуно неистинитим информацијама из другог медија, а да нису ни покушали да чују „другу страну“. Такође, уредништво листа је одбио да у законском року објави његов одговор на текст уз које послао и копије докумената који, по њему, потврђују наводе из одговора.

Редакција“Политике” није одговорила на жалбу.

Већина чланова Комисије оценила је да нема довољно информација на основу којих би могла са сигурношћу да утврди да ли су наводи у тексту тачни, али да сматра да је текст о важној теми од интереса за јавност, написан у складу са професионалним стандардима прописаним Кодексом новинара Србије. Због тога, по мишљењу Комисије, подносилац жалбе није у праву када тврди да су текстом прекршене одредбе Кодекса које се односе на обавезу тачног, објективног и потпуног извештавања. За оваку одлуку гласало је осам чланова Комисије, док су два била уздржана.

Комисија је, међутим, једногласно закључила да је „Политика“ Мирославу Богићевићу морала да омогући да одговори на наводе из текста, односно да је била у обавези да објави његов деманти. Редакција је на то била обавезна  и по Кодексу новинара Србије, а не само по Закону о јавном информисању и медијима, на који се подносилац жалбе позвао.


Београд, 27.7.2017.

Председавајући
Владо Мареш


Комплетан жалбени поступак