Аутономни женски центар против дневног листа АлоНа основу чланова 19. и 21. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Петар Јеремић, Невена Кривокапић, Тамара Скроза, Ивана Стјеља, Вера Баришић Поповић, Вера Дидановић, Владо Мареш, Стојан Марковић и Драган Ђорђевић, на седници одржаној 29.6. 2017. године, једногласно доноси


ОДЛУКУ

Текстом “НОВИ ЗАКОН: Због удварања идете у затвор”, објављеним 30. маја 2017. године, у онлајн издању, дневни лист “Ало”

1. прекршио је тачке 1 и 2 Одељка I (Истинитост извештавања) Кодекса новинара Србије о обавези новинара да тачно, објективно, потпуно и благовремено извести о догађајима од интереса за јавност, поштујући право јавности да сазна истину и држећи се основних стандарда новинарске професије, да прави јасну разлику између чињеница које преноси, коментара, претпоставки и нагађања,

2. прекршио је смерницу из тачке 1 Одељка II (Независност од притиска), по којој наслов текста не сме да буде у супротности са суштином текста,

3. прекршио је и тачку 3 Одељка V (Новинарска пажња), по којој је прећуткивање чињеница које могу битно да утичу на став јавности о неком догађају једнако њиховом намерном искривљивању или изношењу лажи.

Налаже се дневним листу “Ало” да ову одлуку Комисије објави најкасније пет дана од дана достављања одлуке.


ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Аутономни женски центар поднео је жалбу сматрајући да је лист нејасно известио о увођењу новог кривичног дела полно узнемиравање, пре свега, доводећи јавност у заблуду да је и удварање криминализовано. Како је наведено у жалби, оваквим насловом прекрешена је и одредба Кодекса која каже да наслов мора да одговара суштини текста. У тексту се такође, сматају подносиоци жалбе, не прави разлика између чињеница, претпоставки и нагађања, док је тиме што није направљена разлика између “нападног удварања” и удварања, прекршена и одредба Кодекса која каже да је прећуткивање чињеница које могу битно да утучу на став јавности једнако њиховом намерном искривљивању или изношењу лажи.

Редакција листа “Ало” није одговорила на жалбу.

Чланови Комисије за жалбе су се сагласили да део медија није о најновијима изменама Кривичног законика известио на одговарајући начин, те да сносе одговорност за то што је јавност у овом случају у великој мери доведена у заблуду да ће се убудуће санкционисати свако ласкање, удварање, или “слободније понашање”. Тако је и у овом тексту удварање “помешано” са прогањањем и узнемиравањем, који су од недавно кривична дела. Такође, у тексту је погрешно представљено да ће бити кажњиво само “нападно удварање” или полно узнемиравање жена, иако закон предвиђа да и починиоци и жртве могу бити било ког пола.

Због свега тога, Комисија је једногласно одлучила да је лист „Ало“ прекршио Кодекс новинара Србије и наложила листу да ову одлуку објави.


Београд, 29.6.2017.

Председавајући
Петар Јеремић


Комплетан жалбени поступак