Мирјана Тешевић против портала ПП медиаНа основу чланова 19. и 21. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Петар Јеремић, Невена Кривокапић, Тамара Скроза, Ивана Стјеља, Вера Баришић Поповић, Вера Дидановић, Владо Мареш, Стојан Марковић и Драган Ђорђевић, на седници одржаној 29.6. 2017. године, једногласно изриче


ЈАВНУ ОПОМЕНУ

Објављивањем коментара испод текста”Двери: Пријепоље губи право на организовање возачког испита”, 8. јуна 2017. године, портал ПП Медиа

1. прекршио је тачку 5 Одељка I (Истинитост извештавања) Кодекса новинара Србије, по којој су са новинарством неспојиви објављивање измишљених писама или писама чији аутор није познат или његов идентитет није проверљив,

2. прекршио је тачку 1 Одељка V (Новинарска пажња), о обавези новинара да приступа послу са дужном професионланом пажњом,

3. прекршио је и Одељак IV Смерница за примену Кодекса новинара Србије у онлајн окружењу у делу који се односи на накнадну модрерацију.


ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Мирјана Тешевић поднела је жалбу Савету за штампу због коментара објављеног на порталу ПП медиа, који је потписан са Хаљил, а уз који је објављена њена фотографија са портал ТВ форум, где је запослена. Она је навела да је тиме нанета штета њеној личности, угледу и професионалном раду, те да не верује да је реч о случајном пропусту, с обзиром на то да је власник и уредник портала познаје.

Алем Ровчанин, уредник портал ПП медиа у одговору на жалбу је навео да је спорни коментар послат са е-мајл адресе Телевизије форум, те да је њена фотографија аутоматски стигла уз коментар, који је објављен у изворној верзији. Он је колегиници Тешевић предложио да пријави полицији, уколико сматра да је неко злоупотребио е-мајл телевизије у којој ради и доставио Савету принт скрин на којем се виде мејл и ИП адресе.

Мирјана Тешевић је на ово одговорила да ИП адреса са које је коментар послат није адреса Телевизије форум, те да је случај пријавила полицији.

Чланови Комисије су закључили да ПП медиа не ради претходну модерацију, већ се сваки послат коментар одмах “објављује” на порталу, те да је због тога могуће да уредник није, приметио и није могао да интервенише пре објављивање спорног коментара. Међутим, коментар је морао да уклони онда када је обавештен о томе да је неко злоупотребио фотографију колегинице из другог медија. Смернице за примену Кодекса новинара Србије у онлајн окружењу јасно прописују да је онлајн медиј који ради еx пост модерацију дужан уклони недозвољени кориснички садржај после обавештења треће особе да је реч о недозвољеном садржају. У овом случају, уредник је обавештен о злоупотреби фотографије објављење уз коментар и, супротно Смерницама, није уклонио спорни садржај, чиме је преузео уредничку одговорност за његово објављивање. Комисија је закључила да су тиме прекршене и одредбе Кодекса новинара, на које је указао подносилац жалбе, а које се односе на забрану објављивања писама аутора чији идентитет није проверљив, као и на обавезу поступања са дужном професионалном пажњом.

Због тога је Комисија једногласно одлучила да пораталу ПП медиа изрекне јавну опомену због кршења Кодекса новинара Србије.


Београд, 29.6.2017.

Председавајући
Петар Јеремић


Комплетан жалбени поступак