Дејан Ђорић против портала еПодунављеНа основу чланова 19. и 21. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Петар Јеремић, Невена Кривокапић, Тамара Скроза, Ивана Стјеља, Вера Баришић Поповић, Вера Дидановић, Владо Мареш, Стојан Марковић и Драган Ђорђевић, на седници одржаној 29.6. 2017. године, једногласно изриче


ЈАВНУ ОПОМЕНУ

Објављивањем текстова “Обележен дан победе над фашизмом” и “Акција центра за самостални живот ОСИ”, објављеним 9. и 11. маја 2017. године, портал “еПодунавље”

1. прекршио је тачку 1 Одељка IX (Поштовање ауторства) Кодекса новинара Србије, по којој су медији и новинари обавезни да поштују и примењују важеће законодавство о заштити ауторских права, односно да када добију допуштење  за репродукцију из другог извора,то чине уз уважавање аутора и уз навођење извора,

2. прекршио је и Одељак IX Смерница за примену Кодекса новинара Србије у онлајн окружењу у делу који се односи на слободно коришћење дневних информација и вести које имају природу новинског извештаја


ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Дејан Ђорић, законски заступник НГО Подунавска инцијатива, поднео је жалбу Савету за    штампу, јер је, како је навео, портал “еПодунавље” неовлашћено преузео два текста са њиховог портал “Подунавље.инфо”.

На жалбу је одговорио Александар Кета, директор “Евршац Гроуп” доо, наводећи да је то предузеће само поставило портал и да га минимално одржава за потребе новог друштва “еПодунавље” , које је у оснивању, а које ће бити власник портала. У одговору је наведено и да су оба спорна текста уклоњена са портала.

Подносилац жалбе, међутим, није овим био задовољан. Нево је и да је уклоњена једна од две спорне вести и инсистирао макар на извињењењу редакције.

Због тога је о жалби одлучивала Комисија за жалбе, чији чланови су били сагласни да је реч о неовлашћеном преузимању садржаја са портала “Подунавље.инфо”. Будући да је реч о садржају који се може подвести под фактографске извештаје којима се јавност информише о дневним догађајима, према Смерницама за примену Кодекса новинара Србије у онлајн окружењу, редакција “еПодунавља” није била у обавези да прибави претходну сагласност за преузимање ових садржаја. То, међутим, никако не значи да се овакви текстови могу преузимати без навођења аутора, односно медија са којег је текст преузет. Ни у ком случају, преузети текстови се не смеју потписивати као своји, што је овога пута случај.

Комисија за жалбе оцењује да је “преписивање” текстова и неовлашћено преузимање фотографија чест и озбиљан прекршај Кодекса новинара Србије, посебно кад је реч о мањим “локалним” порталима. Због тога још једном апелује на све новинаре и медије да поштују етичка правила професије, као и да уважавају рад и права својих колега.


Београд, 29.6.2017.

Председавајући
Петар Јеремић


Комплетан жалбени поступак