Северина и Себастијан Книеп против дневног листа БлицНа основу чланова 19. и 21. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Петар Јеремић, Стојан Марковић, Невена Кривокапић, Тамара Скроза, Владо Мареш, Вера Баришић – Поповић, Ивана Стјеља и Драган Ђорђевић, на седници одржаној 29.6. 2017. године, једногласно доноси


ОДЛУКУ

Текстом “Лекари Немца враћали у живот чак 50 пута“, објављеним 14. априла 2017. године, дневни лист “Блиц“ прекршио је тачку 1 Одељка VII (Поштовање приватности) Кодекса новинара Србије, о обавези новинара да поштује приватност, достојанство и интегритет људи о којима пише.

Налаже се листу „Блиц“ да ову одлуку објави у свом штампаном издању у року од пет дана од дана достављања одлуке.


ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Адвокати Северине и Себастијана Книепа поднели су жалбу тврдећи да је повређено њихово право на приватност јер су објављене информације из њиховог приватног живота, као и фотогафије са Фејсбук профила, за које нису дали сагласност. У жалби је наведено да је новинарка „Блица“ тражила од Книепових сагласност за објављивање података о здравственом проблему Себастијана Книепа и да није добила сагласност да се у тексту наведу њихова имена, те да је, упркос томе, објавила не само те информације, него и фотографије.

Редакција“Блица” није одговорила на жалбу.

Чланови Комисије су закључили да је реч о несумњивој повреди приватности Саверине и Себастијана Книепа, јер је лист, упркос томе што се нису сагласили са тим, објавио детаље из приватног живота њихове породице, укључујући и фотографије са приватног Фејсбук профила. По оцени Комисије, посебно је проблематично објављивање информација о здравственом стању Себастијана Книепа, који су поверљиве. У тексту је наведено да су детаље о болести и лечењу дали лекари који су га лечили, а који очигледно сматрају да је дозвољено саопштавати такве информације. Без обзира на то, новинар је морао знати да је реч о поверљивим подацима и није смео да их објави, нарочито што за то није добио сагласност особе којој је указана медицинска помоћ.

Због свега тога, Комисија је једногласно одлучила да је „Блиц“ прекршио Кодекс новинара и наложила листу да ову одлуку објави.


Београд, 29.6.2017.

Председавајући
Петар Јеремић


Комплетан жалбени поступак