Организација за људска права Једнакост против портала Дневни журналНа основу чланова 19. и 21. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Петар Јеремић, Стојан Марковић, Невена Кривокапић, Тамара Скроза, Владо Мареш, Вера Баришић – Поповић, Вера Дидановић, Ивана Стјеља и Драган Ђорђевић, на седници одржаној 29.6.2017. године, једногласно изриче


ЈАВНУ ОПОМЕНУ

Текстом “СВАКА ЧАСТ ПОЛИЦИЈО!- Ухапшени Роми који су пребили на смрт жену у београдском вагону“, портал “Дневни журнал“

1. прекршио је тачку 1 Одељка IV (Одговорност новинара) Кодекса новинара Србије, о обавези новинара да се супротстави свима који крше људска права или се залажу за било коју врсту дискриминације, говор мржње и подстицање насиља.


ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Организација за људска права Једнакост поднела је жалбу Савету за штампу жалбу сматрајући са су спорним текстом прекршене одредбе Кодекса новинара Србије које је односе на забрану дискриминације и поштовање претпоставке невиности. Како је наведено у жалби, у наслову, као и у тексту инсистира се на националној припадности починилаца кривичног дела, иако је сасвим јасно да то дело ни на који начин није у вези са припадношћу било којој расној, етничкој или националној групи. Таквим извештавањем се, истиче се, шире стеротипи, подстиче дискримининација и вређа достојанство читаве мањинске групе. Правило поштовања претпоставке невиности прекршено је, по миишљењу подносиоца жалбе, тиме што се у наслову прејудицира исход кривичног поступка који тек треба да буде спроведен.

Чланови Комисије за жалбе закључили су да је, супротно Кодексу новинара Србије, у наслову, као у у тексту истакнута национална припадност осумњичених. Према Кодексу, у извештајима о кривичним делима, национална, расна, верска, идеолошка и политичка припадност, као и сексуално опредељење, социјални и брачни статус осумњичених лица или жртава, помињу се само у случају када су та опредељења, припадност или статус у непосредној вези  са природом и врстом почињеног кривичног дела, што, по оцени Комисије, у спорном тексту није случај.

Кад је реч о обавези поштовања претпоставке невиности, чланови Комисије нису имали јединствен став о томе да ли је текстом прекршена и ова одредба Кодекса. Три члана Комисије су мислила да јесте, будући да се у наслову изричито тврди да су ухапшени „пребили на смрт жену“, иако то тек треба да се докаже на суду. У тексту је, иначе, коректно наведено да су ухапшени „због постојања основане сумње да су починили кривично дело“. Осталих шест чланова Комисије оценило је да Кодекс није прекршен у овом делу, упркос неодговарајућем наслову, јер ухапшени нису учињени препознатљивим, те се због тога не може тврдити да је некоме спорним насловом прекршено право да се не проглашава кривим пре правоснажне судске пресуде. 


Београд, 29.6.2017.

Председавајући
Петар Јеремић


Комплетан жалбени поступак