Пиштаљка против листа ПолитикаНа основу чланова 19. и 21. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Златко Чобовић, Тамара Скроза, Невена Кривокапић, Ивана Стјеља, Стојан Марковић, Петар Јеремић, Владо Мареш, Вера Баришић Поповић, Драган Ђорђевић и Вера Дидановић, на седници одржаној 27.4. 2017. године, једногласно доноси


ОДЛУКУ

Текстом “У пословима са Енергопројектом Србија оштећена за више од 5,2 милиона евра“, објављеним 18.марта 2017. године у штампаном и онлајн издању, као и необјављивањем одговора, дневни лист „Политика“

1. прекршио је тачку 1 Одељка I (Истинитост извештавања) Кодекса новинара Србије, о обавези новинара да тачно, објективно, потпуно и благовремено извести о догађајима од интереса за јавност, поштујући право јавности да сазна истину и држећи се основних стандарда професије,

2. прекршио је тачку 6 Одељка IV (Одговорност новинара) по којој новинар има обавезу да негује културу и етику јавне речи, поштује право на одговор, извињење и исправку и дужан је да благовремено објави одговарајућу исправку, као и Смернице за примену Кодекса новинара Србије у онлајн окружењу у делу који се односи на правила за објављивање исправке и одговора на информацију.

Налаже се дневним листу „Политика“ да ову одлуку објави у свом штампаном и онлајн издању у року од пет дана од достављања одлуке.


ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Главни и одговорни уредник портала „Пиштаљка“ Владимир Радомировић поднео је жалбу због текста у којем је нетачно наведено да је „Пиштаљка“ прикрила информацију о кршењу закона, односно да је „напрасно изгубила интересовање да случај (сумњивог уговора Министарства спољних послова и Енергопројекта) истражи до краја. Пошто је „Пиштаљка“, супротно овим тврдњама, објавила чланак у фебруару 2014. године, на основу документације коју је од Министарства добила после неколико месеци,  и тек након интервенције Повереника за информације од јавног значаја, Радомировић је о томе обавестио вршиоца дужности главног уредника „Политике“ и затражио да исправи грешку. Три дана касније, део његовог дописа је, како се наводи у жалби, без његове сагласности, објављен као писмо читаоца у штампаном издању листа, док у онљан издању није објављено ништа.

„Политка“ није одговорила на жалбу.

Чланови Комисије за жалбе закључили су да је лист објавио нетачну информацију, преневши текст са портала „Антидот“, без  икакве провере. Грешка није исправљена, већ је, супротно професионалном стандардима, без сагласности Радомировића, објављен део његовог захтева за исправком као писмо читаоца. Из  текста који је доставио листу изостављена је и битна информација - да је „Пиштаљка“ текст објавила пре више од три године и да се, за разлику од „Политике“, не бави тим случајем у предизборној кампањи - која указује на контекст објављивања преузетог текста. Кодекс је посебно прекршен тиме што у онлајн издању није објављен одговор, нити је текст исправљен на било који начин, упркос томе што је несумњиво да је првобитно објављена информација неистинита. Овим су прекршене и Смернице за примену Кодекса новинара Србије у онлајн издању, којима се, између осталог, јасно прецизира да уколико је оригинални садржај објављен у више издања, медиј има обавезу да одговор или исправку објави у сваком од тих издања. Такође, исправка или одговор се, према овим правилима, објављују „на начин на који је објављен и оригинални садржај у смислу позиционирања, видљивости и приступа садржаја“.

Због тога је Комисија за жалбе једногласно одлучила да је „Политика“ прекршила Кодекс новинара Србије и наложила листу да ову одлуку објави.

Београд, 27.4.2017.

Председавајући
Златко Чобовић

Комплетан жалбени поступак