Геј лезбејски инфо центар против листа Српски телеграфНа основу чланова 19. и 21. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Владимир Радомировић, Златко Чобовић, Тамара Скроза, Невена Кривокапић, Ивана Стјеља, Стојан Марковић, Петар Јеремић, Владо Мареш, Вера Баришић Поповић, Драган Ђорђевић и Вера Дидановић, на седници одржаној 27.4. 2017. године, једногласно изриче


ЈАВНУ ОПОМЕНУ

Текстом “Основце уче како се ставља кондом“, објављеним 13. априла 2017. године, дневни лист „Српски телеграф“

1. прекршио је тачку 1 Одељка IV (Одговорност новинара) Кодекса новинара Србије о обавези новинара да се супротстави свима који креше људска права или се залажу за било коју врсту дискриминације, говор мржње и подстицање насиља,

2. прекршио је и тачке 3 и 4 Одељка V (Новинарска пажња), по којој је прећуткивање чињеница које могу битно да утичу на став јавности о неком догађају једнако њиховом намерном искривљивању или изношењу лажи, односно по којој новинар мора бити свестан опасности од дискриминације коју могу да шире медији и учиниће све да избегне дискриминацију засновану, између осталог, на раси, полу, старости, сексуалном опредељењу, језику, вери, политичком и другом мишљењу, националном или друштвеном пореклу.


ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Председник Геј лезбејског инфо центра Предраг Аздејковић поднео је жалбу Савету за штампу сматрајући да су спорним текстом прекршене одредбе Кодекса новинара Србије из поглавља Истинитост извештавања, као и Новинарска пажња у делу који се односи на забрану дискриминације и говора мржње. Као примере таквих дискриминаторних ставова навео је неке од изјава саговорника из текста, као што су: „Иза овог стоје појединци којима је циљ да шире хомосексуалне ставове и разбијају нормалне породице“, „У питању је наметање хомосексуалности деци, што је страшно и недопустиво“ или „Кроз текстове о злоупотреби деце у породици, школи, спорту, који нису спорни, лукаво се провлаче они који намећу хомосексуалне и лезбијске односе међу младима као нормалне и природне“.

У одговору на жалбу редакција „Српског телеграфа“, односно издавач листа Медијска мрежа д.о,о. истакла је да су сви наводи подосиоца жалбе неосновани, те да због тога жалбу треба одбити. Лист, како је истакнуто, није прекршио одредбе Кодекса новинара, по којем су новинари дужни да извештавају истинито, независно од притисака и са дужном професионалном пажњом, јер су информације о теми, веома значајној за јавност, прикупили из три различита извора и дали простора еминентним случњацима да изнесу своје мишљење о питању које се тиче целокупне јавности. Такође, објављење изјаве саговорника, по мишљењу издавача „Српског телеграфа“,  не могу никако да се подведу под институте дискриминације и говора мржње, будући да Закон о забрани дискриминације дефинише дискриминацију као неоправдано прављење разлике или неједнако поступање у односу на лица или групе на основу њихових личних својстава.

По мишљењу чланова Комисије, у тексту јесу изнети дискриминаторни ставови, и то већ и у самој опреми текста у којој се истиче да иза новог образовног пакета, који се оцењује као „скандалозан“, стоје поједиинци „којима је циљ да шире хомосексуалне ставове и разбијају нормалне породице“. Такође, истицањем, као посебно проблематичног, то што су ауторке пакета из „Лабриса“ (ЛГБТ организације), припаднице ЛГБТ популације се диксвалификују као  неподобне за писање оваквих пакета. Иако у тексту постоји и изјава министра просвете и координаторке за превенцију насиља у том министарству који кажу да су овакви пакети, који се иначе односе на сексуално насиље, нормална ствар свуда у Европи, тон тексту дају саговорници који су иначе познати по хомофобним ставовима и чије изјаве су употребљене и у опремању текста. Такође и сам аутор текста, врло често, одступа од принципа непристрасног информисања јавности о једној несумњиво важној теми и износи властите негативне оцене, попут оне да се кроз текстове о злоупотреби деце у породици „лукаво провлаче ставови који намећу хомосексуалне односе „као нормалне и природне“. Из текста није сасвим јасно да је реч о Образовном пакету за наставнике који се бави проблемом сексуалног насиља над децом, нити шта он све садржи и због чега се доноси. У тексту се не износе ни стручне оцене његовог квалитета, већ се у први план истичу, како се у тексту тврди, „скандалозне и бизарне информације“ и читав пакет оспорава због тога што садржи делове који се односе на хомосексуалност, што је представљено као нешто усмерено на рушење породице и подстицање беле куге.

Због свега тога, Комисија је једногласно закључила да је „Српски телеграф“ прекршио одредбе Кодекса новинара и изрекла листу јавну опомену.

Београд, 27.4.2017.

Председавајући
Владимир Радомировић 

Комплетан жалбени поступак