City радио против портала Градски портал 018На основу чланова 19. и 21. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Стојан Марковић, Невена Кривокапић, Петар Јеремић, Владо Мареш, Иван Цвејић, Тамара Скроза, Јелена Спасић, Владимир Радомировић, Ивана Стјеља, Златко Чобовић и Драган Ђорђевић, на седници одржаној 31.8. 2016. године, већином гласова, изриче


ЈАВНУ ОПОМЕНУ

Текстом “Нишко културо (CITY)вање!”, објављеним 27.јула 2016. године, Градски портал 018  прекршио је тачку 1 Одељка I (Истинитост извештавања) Кодекса новинара Србије, о обавези новинара да тачно, објективно, потпуно и благовремено извести о догађајима од интереса за јавност, поштујући право јавности да сазна истину и држећи се основних стандарда новинарске професије.


ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Ивана Петровић, сувласница Радија City o.d. поднела је жалбу Савету за штампу, тврдећи да спорни текст садржи низ неистина и произвољних инсинуација против привредног друштва које је оснивач радио станице и два портала. Текст је, по њеном мишљењу, реаговање незадовољног власника Градског портала 018 на резултате конкурса Министартсва културе и информисања и њиме се инсинуира да је Радио City средства добио зато што су “букачи”, “галамџије” и “самопрокламовани борци за слободу медија”, а не зато што имају квалитетан програм и добре пројекте. Између осталог, како твди подносилац жалбе, у тексту су изнете неистине да један од портала који је добио новац “КликНИ” ни не постоји, (за шта је употребљен принт скрин неактивног портала, док није радио због техничких проблема), као и да ниједна друга радио или телевизијска станица из Ниша није добила новац на конкурсу. Подносилац жалбе сматра  да су прекршене и одредбе Кодекса о забрани дискриминације, тиме што је аутор текста указао да је Бум Радио 018 добио тек нешто више новца за информисање Рома којих има око 20 хиљада, од City радија који ће информисати “око триста” Горанаца, колико их живи у Нишу.

У одговору на жалбу, Никола Панић, власник Градског портал 018 навео је да је писао о теми која је од јавног интереса и која заслужује јавну и медијску расправу, те да је у спорном тексту изнео своје мишљење о резултатима конкурса. Кад је реч о тврњама да “КликНИ” не постоји, није твдио да правно не постоји, него да је технички недоступан, тако да потвда о регистрацији медија коју је доставио подносилац жалбе не демантује његове тврдње. Он је навео да не сматра да су прекршене ни одредбе о забрани дискриминације, те да су све информације изнете по правилима новинарске професије и у складу са дужном новинарском пажњом. Панић је истакао да је текст у међувремену уклоњен са портала, да би се избегло “стварање негативне колегијалне атмосфере”, али да и даље стоји иза изнетих чињеница.

По оцени чланова Комисије, у тексту је изнета нетачна тврдња да ниједна друга телевизијска и радио станица из Ниша није, ни са минималним износом, подржана на конкурсу Министарства културе и информисања. Напротив, чак и сам  аутор у истом тексту наводи да је Бум Радио 018 добио 500 хиљада динара за пројекат “Ромски дневник”. Комисија због тога сматра да је прекршена одредба Кодекса која се односи на обавезу тачног, потпуног и објективног извештавања.

Чланови Комисије закључили су да подносилац жалбе није имао основа да се жали на дискриминацију Горанаца, будући да није лично оштећен објављеним садржајем, али указују да то да је пребројавање нацоналних мањина и оцењивање да ли им нешто припада у зависности од тога колико их има у основи дискриминаторан став и медији би морали да избегавају да на такав начин пишу.

Употребу термина “галамџија” и “букач” Комисија не сматра повредом Кодекса, односно уведом, која би излазила из оквира права на слободу мишљења и изражавања.

Због свега тога, Комисија је са десет гласова “за” и једним “против” одлучила да је Градски портал 018 прекршио Кодекс новинара и изрекла јавну опомену.


Београд, 31.8.2016.

Председавајући
Стојан Марковић


Комплетан жалбени поступак