Новосадска новинарска школа / Удружење грађана „Отворена рука“ против портала Санџак ПРЕСНа основу чланова 19. и 21. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Невена Кривокапић, Милева Малешић, Владо Мареш, Иван Цвејић, Марија Кордић, Филип Шварм, Тамара Скроза, Петар Јеремић, Владимир Радомировић, Ивана Стјеља и Драган Ђорђевић, на седници одржаној 30.6. 2016. године, једногласно, изриче


ЈАВНУ ОПОМЕНУ

Фотографијом у оквиру прилога “Погледајте како на дан избора Љајић купује гласове сиромашних”, објављеном 24. априла 2016. године, портал Санџак ПРЕС

1. прекршио је тачку 1 Одељка I (Истинитост извештавања) Кодекса новинара Србије о обавези новинара да тачно, објективно, потпуно и благовремено извести о догађајима од интереса за јавност, поштујући право јавности да сазна истину и држећи се основних стандарда новинарске професије,

2. прекршио је и тачку 2 Одељка IV (Одговорност новинара), по којој су фалсификовање докумената и плагијат недопустиви и сматрају се тешким прекршајем стандарда професионалног поступања новинара,

3. прекршио је и тачку 5 Одељка IX (Поштовање ауторства), по којој архивска фотографија мора да буде означена на одговарајући начин.


ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Новосадска новинарска школа поднела је, уз сагласност удружења “Отворена рука”, жалбу јер је на дан избора, 24. априла 2016. године на порталу Санџак ПРЕС објављен прилог који Санџачку демократску партију оптужује за поткупљивање грађана да би гласали за ту странку, у оквиру којег је ударна фотографија преузета са Фејсбук стране организације “Отворена рука”. Како је у жалби наведно, реч је о фотографији која је на Фејсбуку објављена још крајем новембра прошле године и не односи се на предизборне активности. “Сматрамо да је стављањем старе фотографије у конктекст изборних активности прекршено неколико ставки Кодекса новинара Србије – Истинитост извештавања, Одговорност новинара, Однос према изворима информисања”, истиче се, између осталог, у жалби.

Редакција портала Санџак ПРЕС није одговорила на жалбу.

По оцени чланова Комисије, портал је архивску фотографију представио као фотографију актуелног догађаја и тиме свесно обмануо читаоце. Реч је о несумњивом фалсификату с обзиром на то да нигде није наведно да је реч о фотографији која је илустрација за текст, већ се читаоцима сугерише да је реч о аутентичном снимку са догађаја. Тииме су, по мишљењу Комисије за жалбе, прекршене одредбе Кодекса које се односе на истинитост извештавања, као и на одговорност новинара у делу којим се забрањује фалсификовање докумената. Такође, прекршена је и одредба Кодекса по којој фотографија уз прилог која није настала на самом догађају који илуструје, мора да буде назначена као архивска.

Због свега тога, Комисија је једногласно одлучила да је портал Санџак ПРЕС прекршио Кодекс новинара Србије и изрекла јавну опомену.

 

Београд, 30.6.2016.

Председавајућа
Невена Кривокапић


Комплетан жалбени поступак