Зоран Ивошевић против дневног листа ИнформерНа основу чланова 19. и 21. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Невена Кривокапић, Милева Малешић, Владо Мареш, Иван Цвејић, Марија Кордић, Филип Шварм, Тамара Скроза, Петар Јеремић, Владимир Радомировић, Ивана Стјеља и Драган Ђорђевић, на седници одржаној 30.6. 2016. године, једногласно, изриче


ЈАВНУ ОПОМЕНУ

Текстовима „Држи лекције из поштења, а сину средио блажу казну“ и “Беле мечке Србије”, објављеним у бројевима од 18. и 21-22. маја 2016. године, као и необјављивањем одговора, дневни лист “Информер”

1. прекршио је тачке 1, 4 и 5 Одељка I (Истинитост извештавања) Кодекса новинара Србије, по којима је новинар обавезан да тачно, објективно, потпуно и благовремено извести о догађајима од интереса за јавност, поштујући право јавности да сазна истину и држећи се основних стандард новинарске професије, да, кад год је неопходно, консултује што више извора, као и да не објављује неосноване оптужбе, клевете и гласине, 

2. прекршио је и тачку 6 Одељка IV (Одговорност новинара) по којој новинар негује културу и етику јавне речи,поштује право на одговор, извињење и исправку и дужан је да благовремено објави одговарајућу исправку,

3. прекршио је и тачке 1 и 3 Одељка В (Новинарска пажња), о обавези новинара да послу приступа са дужном професионалном пажњом, односно да не прећуткује чињеница које могу битно да утичу на став јавности о неком догађају.


ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Професор др Зоран Ивошевић поднео је жалбу Савету за штампу због тога што га је “Информер” оптужио, између осталог, да је злоупотребио положај да би свом сину издејствовао благу затворску казну “за финансијску превару”, да је преко тадашњег руководства БИА извршио притисак на бившег специјалног тужиоца да пристане на минималну казну, те да је страховито притискао Специјално тужилаштво да направи нагодну да би његов син избегао суд. На објављени текст, подносилац жалбе је главном уреднику доставио одговор, у којем се, између осталог, наводи “Никада нисам дозовилио да неко утиче на мене, а ни ја нисам себи дозволио да утичем на друге. Безобразлук је тврдња да сам утицао на јавног тужиоца да пристане на нагодбу са мном. Да је нагодба, како тврди ‚Информер’, била у корист мог сина не би се десило да једино он буде кажњен, а да сви други оптужени буду ослобођени“. Одговор није објављен, уместо тога, главни уредник Драган Ј. Вучићевић је у ауторском тексту у наредном двоброју поновио информације из првог текста.

Редакција “Информера” није одговорила на жалбу.

Чланови Комисије за жалбе оценили су да новинар за изношење веома озбиљних опутжби за злоупотребу положаја и притисак на тужилаштво и суд, није понудио никакве доказе. Лист се позива искључиво на неименоване изворе “упознате са случајем”, чије тврдње даље није проверавао. Такође, из текста је изостављена битна чињеница да су сви остали учесници “финансијске преваре” који су, заједно са адвокатом Миланом Ивошевићем, били обухваћени оптужницом ослобођени одговорности пресудом првостепеног суда, а да је Ивошевић једини склопио нагодну са судом на основу које је кажњен. Ово никако не иде у прилог тези листа да му је отац “средио блажу казну”.Због тога су, по мишљењу Комисије, прекршене одредбе које се односе на истинитост извештавања и новинарску пажњу.

Кодекс новинара Србије “Информер” је прекршио и тиме што није објавио одговор професора Ивошевића, на шта је био обавезан. То што су спорне информације поновљење и након што је главном уреднику достављен деманти говори о томе да очигледно није ни постојала намера да се саслуша друга страна, да се информације провере и утврди њихова истинитост, што прекршај чини још тежим.

Због свега тога, Комисија је једногласно изрекла јавну опомену због кршења Кодекса новинара Србије.

 

Београд, 30.6.2016.

Председавајућа
Невена Кривокапић


Комплетан жалбени поступак