Растислав Дурман против дневног листа БлицНа основу чланова 19. и 21. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Невена Кривокапић, Стојан Марковић, Иван Цвејић, Златко Чобовић, Тамара Скроза, Петар Јеремић, Владимир Радомировић, Ивана Стјеља, Драган Ђорђевић и Владо Мареш, на седници одржаној 26. 5. 2016. године, једногласно, доноси


ОДЛУКУ

Текстом “ДСС и Двери у кампањи без динара”, објављеним 19. априла 2016. године и необјављивањем одговора на текст, дневни лист “Блиц”

1. прекршио је тачку 1 Одељка И (Истинитост извештавања) Кодекса новинара Србије, о обавези новинара да тачно, објективно, потпуно и благовремено извести о догађајима од интереса за јавност, поштујући право јавности да сазна истину и држећи се основних стандарда новинарске професије,

2. прекршио је тачку 6 Одељка IV (Одговорност новинара), по којој новинар поштује право на одговор, извињење и исправку и дужан је да благовремено објави одговарајућу исправку,

3. прекршио је и тачку 1 Одељка V (Новинарска пажња), о обавези новинара да послу приступа са дужном професионалном пажњом.

Налаже се дневном листу „Блиц“ да ову одлуку објави у року од пет дана од дана достављања одлуке.


ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Жалбу Савету за штампу поднео је Растислав Дурман, јер је у тексту погрешно наведено да је највећи донатор Лиге социјалдемократа Војводине у предизборној кампањи IT фирма „Media art“ из Новог Сада, чији је „већински власник Растислав Дурман, писац, уредник и сценариста“. Он је нагласио да је једини Растислав Дурман у Новом Саду, а да фирми са сличним називом има неколико, те да се фирма чији је он већински власник зове „Media Art Content d.o.o.“, и да „ није IT, него предузеће за производњу медијског садржаја“. „Морам да додам да је наведена радња (финансирање партијске индустрије) не само неспојива са мојим убеђењима, него ме је објављивање текста, у најмању руку, коштало малтретмана да се темом текста у комуникацији са окружењем (и шире) бавим“, наводи се, између осталог, у жалби. Дурман је додао и да истог дана упутио деманти, који није објављен, док је његово име уклоњено из текста у онлајн издању 20. априла поподне, тек након разговора са уредницом рубрике.

Редакција „Блица“ није одговорила на жалбу.

Чланови Комисије за жалбе закључили су да је новинарка направила пропуст, јер није добро, или није уопште, проверила о којој фирми је тачно реч, односно ко је њен власник, и тако објавила погрешну информацију. Комисија нема основа да верује да је у овом случају реч о нечем више од непажње, али много озбиљнијим проблемом сматра одлуку редакције да не објави не само никакво извињење, него ни деманти који је подносилац жалбе упутио главном и одговорном уреднику. Комисија подсећа да су медији у обавези да поштују право на одговор и да омогуће свима који су оштећени оним што су објавили да то демантују. У овом случају, „Блиц“ је ту обавезу занемарио, иако је информација коју је објавио очигледно погрешна.

Због тога је Комисија за жалбе једногласно одлучила да је „Блиц“ прекршио Кодекс новинара Србије и наложила листу да ову одлуку објави.


Нови Пазар, 26.5.2016.                                                                            

Председавајућа
Невена Кривокапић

 
Комплетан жалбени поступак