Регионални центар за мањине против дневног листа Вечерње новостиНа основу чланова 19. и 21. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Стојан Марковић, Владо Мареш, Иван Цвејић, Стојан Марковић, Златко Чобовић, Тамара Скрозза, Петар Јеремић, Владимир Радомировић, Марија Кордић, Ивана Стјеља и Драган Ђорђевић, на седници одржаној 31.3. 2016. године, једногласно, доноси


ОДЛУКУ


Текстом “Малолетни Ром убио због пара?”, објављеним 20. фебруара 2016. године, у онлајн издању листа и коментарима испод текста, дневни лист “Вечерње новости”

1. прекршио је тачку 1 Одељка IV (Одговорност новинара) Кодекса новинара Србије, по којој новинар мора да се супротстави свима који крше људска права или се залажу за било коју врсу дискриминације, говор мржње и подстицање насиља,

2. прекршио је и тачку 4 Одељка V (Новинарска пажња), по којој новинар мора бити свестан опасности од дискриминације коју могу да шире медији и да учини све да избегне дискриминацију засновану, између осталог, на раси, полу, старости, сексуалном опредељењу, језику, вери, политичком и другом мишљењу, националном или друштвеном пореклу.

Налаже се дневном листу „Вечерње новости“ да ову одлуку објави у свом онлајн издању у року од пет дана од дана достављања одлуке.


ОБРАЗЛОЖЕЊЕ


Жалбу Савету за штампу поднео је Регионални центар за мањине, јер се у тексту, како је наведено, супротно Кодексу новинара Србије, истиче национална припадноср малолетног починиоца кривичног дела. Такође, по мишљењу Регионалног центра за мањине, Кодекс је прекршен и објављивањем одређених коментара читалаца, којима се подстиче дискриминација и нептрпељивост, ствара страх, непријатељско и понижавајуће окружење, које вређа достојанство читаве једне мањинске групе. У жалби се истиче и да су овакви коментари директно подстакнути истицањем националне пропадносту учиниоца кривичног дела.

Редакција “Вечерњих новости” није одговорила на жалбу.

Чланови Комисије за жалбе оценили су да је истицање националне припадности у наслову било не само непотребно, него је и питање колико је тај податак и истинит, с обзиром да у самом тексту тога уопште нема. Кодекс новинара Србије изричито предвиђа да се приликом извештавања о кривичним делима, “национална, расна, верска,идеолошка и политичка припадност, као и сексуално опредељење, социјални и брачни статус осумњичених или жртава помиње само када је то у непосредној вези са природом почињеног кривичног дела”. У овом случају таква веза не постоји, па је нејасно због чега је у наслову истакнута баш национална припадност малолетника.

Овај прекршај је утолико тежи што је Савет за штампу више пута до сада редакцији “Вечерњих новости” указао да су овакви наслови супротни етичким правилима професије, а редакција их упорно понавља.

Такође, листу је и раније указано да Савет за штампу сматра редакције одговорним за објављивање непримерених коментара читалаца и да би, посебно велике редакције, попут “Вечерњих новости”, морале да обезбеде премодерацију, како би се избегло објављивање дискриминаторних коментара којима се позива и на насиље над целом заједницом, као што је овога пута случај.

Комисија је,због свега тога, једногласно одлучила да су “Вечерње новости” прекршиле Кодекс новинара и наложила листу да ову одлуку објави.

 

Нови Сад, 31.3.2016.

Председавајући
Стојан Марковић

 
Комплетан жалбени поступак