Аутономни женски центар против листа БлицНа основу чланова 19. и 21. Статута Савета за штампу И чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Стојан Марковић, Иван Цвејић, Златко Чобовић, Тамара Скрозза, Марија Кордић, Петар Јеремић, Владимир Радомировић, Ивана Стјеља и Драган Ђорђевић, на седници одржаној 31.3. 2016. године, већином гласова, доноси


ОДЛУКУ


Текстом “Жене убице на Балкану: ређе убијају од мушкараца, али су њихови злочини монструознији”, објављеним 14. фебруара 2016. године, у штампаном и онлајн издању, дневни лист “Блиц”

1. прекршио је тачку 1 Одељка I (Истинитост извештавања) Кодекса новинара Србије, по којој је обавеза новинар да тачно, објективно и благовремено извести о догађајима од интереса за јавност, поштујући право јавности да зна истину и држећи се основних стандарда новинарске професије,

2. прекршио је и тачку 3 Одељка V (Новинарска пажња), по којој је прећуткивање чињеница које могу битно да утичу на став јавности о неком догађају једнако њиховом намерном искривљивању или изношењу лажи:

Налаже се дневном листу „Блиц“ да ову одлуку објави у свом штампаном и онлајн издању у року од пет дана од дана достављања одлуке.


ОБРАЗЛОЖЕЊЕ


Жалбу Савету за штампу поднео је Аутономни женски центар, верујући да је текстом и његовом опремом прекршено више тачака Кодекса новинара Србије. Како је наведено у жалби, већ наслов не одговара садржају текста, јер је и психолог који је саговорник „Блица“ навео да нема много разлике између убистава које чине жене и оних када су убице мушкарци. Текст, истиче се, доноси преглед убистава које су починиле жене у последњих 11 година, а да притом не даје никакво поређење са убиствима која су починили мушкарци, чиме су и прећутане чињенице које могу битно да утичу на став јавности. У жалби је истакнуто и да је јасна намера ауторке текста и уредништва „Блица“ да се жене деградирају и дискриминишу, те су прекршене и одредбе Кодекса које се односе на забрану дискриминације. Такође, подносилац жалбе је навео да је прекршена и претпоставка невисности јер неке од жена о којима се пише нису осуђене, већ само осумњичене, као и да је Кодекс прекршен и употребом сексистичких фраза, попут „нежнији пол“.

У одговору на жалбу, адвокат листа „Блиц“ је најпре оспорио право невладине организације која се, како твди, „сама декларише као феминистичка група жена“, да поднесе жалбу, јер  нема слободу да говори у име свих жена и не може заступати права оних које не подржавају феминистичке теорије. Текст је, иначе, објављен у складу са Кодексом новинара и Законом о јавном информисању, јер је аутрка текста све податке из текста веродостојно пренела,уз претходну проверу у Министарству унутрашњих послова. Адвокат је навео и да новинари имају право да у складу са Законом објаве своје мишљење и вредносне судове.

Чланови Комисије нису прихватили тврдњу да Аутономни женски центар није овлашћен да поднесе жалбу, јер се феминистичке групе управо баве женским правима, без обзира да ли је свака жена поменута у тексту појединачно феминисткиња или није. Већина чланова Комисије оценила је да теза из наслова нема потврду у тексту, односно да се из доступних података не може закључити да жене убијају „ређе, а монструозније“, тим пре што у тексту не постоје никакви подаци о томе колико често и на који начин убијају мушкарци. По оцени чланова Комисије, текст није написан са дужном новинарском пажњом, подаци су углавном из неименованих извора и, чини се, насумично су изабрани.

Комисија није успела да усагласи ставове о прекршајима осталих одредби на које је подносилац жалбе указао, пре свега кад је реч о„мизогиној намери“, коју подносилац жалбе препознаје у овако обрађеној теми. Комисија није нашла ни довољно елемената за прекршај одредбе о обавези поштовања претпоставке невиности.

Због свега, тога, Комисија је са девет гласова „за“ и једним „против“ одлучила да се прекршене одредбе које се односе на истинитост извештавања и новинарску пажњу и наложила „Блицу“ да ову одлуку објави.

 

Нови Сад, 31.3.2016.                                                                                  

Председавајући
Стојан Марковић

 
Комплетан жалбени поступак