Љиљана Милицановић против дневног листа БлицНа основу чланова 19. и 21. Статута Савета за штампу и чланова 15. и 16. Пословника о раду Комисије за жалбе, Комисија за жалбе Савета за штампу у саставу: Невена Кривокапић, Владо Мареш, Иван Цвејић, Тамара Скрозза, Марија Кордић, Петар Јеремић, Стојан Марковић, Златко Чобовић, Владимир Радомировић, Ивана Стјеља и Драган Ђорђевић, на седници одржаној 26.2. 2016. године, већином гласова доноси


ОДЛУКУ


Текстом “Бони И Клајд из Неготина – брачни пар се шегачи са државом”, објављеним 12. јануара 2016. у штампаном и онлајн издању и текстом “Председниче, зашто сте лопову смањили казну”, објављеним 18. јануара 2016. у штампаном издању, дневни лист “Блиц”

1. прекршио је тачке 2. и 4.  Одељка I (Истинитост извештавања) Кодекса новинара Србије, о обавези новинара да прави јасну разлику између чињеница које преноси, коментара, претпоставки и нагађања, као и да је дужан да, када је то неопходно, консултује што више извора и омогући им да изнесу свој став,

2. прекршио је И тачку 1. Одељка V (Новинарска пажња), по којој је новинар обавезан да приступа послу са дужном професионалном пажњом.

Налаже се листу “Блиц” да одлуку Комисије објави у свом штампаном и онлајн издању у року од пет дана од дана достављања одлуке.


ОБРАЗЛОЖЕЊЕ


Адвокати Љиљане Милицановић поднели су жалбу, наводећи да су текстовима пласиране бројне неутемељене и лажне информације. Посебно се истиче да новинари пре објављивања текста нису уопште контактирали Милицановић, док је неутемељеним наводима у тексту створена лажна слика да је она користила своју позицију у ХЕ “Ђердап 2“а би, са својим супругом, прибављала “противправну имовинску корист“. Такође, без доказа се тврди да је она, уступајући просторије фирме Канцеларији за алтентативне санкције, омогућила свом супругу да буде премешетен у други затвор, односно у отворено одељење. У жалби се истиче и да је сам наслов “Бони и Клајд“тенеденциозан и злонамеран, а да су објављеним текстовима озбиљно нарушен част и углед Љиљане Милицановић. Адвокати су навели и да су од “Блица“тражили да јој се исплати надокнаде на име нематеријалне штете, али да је адвокат редакције одговорио да је захтев неоснован, те да један од два спорна текста није ни објављен у том листу.

Да текст “Председниче, зашто сте лопову смањили казну “није објављен у “Блицу“адвокат тог листа навео је и у одговору на жалбу Савету за штампу. Други текст објављен је, како је, истакнуто, у складу са Кодексом и са дужном пажњом. Прикупљене информације су пренете веродостојно, уз претходну проверу, те да је реч о инфомацијама о којима јавност има оправдан интерес да зна да “господинМилицановић, који је извршио низ кривичних дела и осуђен је на три године затвора, злоупотребљава свој положај и избегава издржавање кривичне казне“,каже се, између осталог, у одговору на жалбу.

Комисија је утврдила да је и други текст, супротно тврдњама адвоката “Блица“објављен 18.јануара 2016. године у издању за “унутрашњост“, али не и у београдском издању. Оба текста су, по мишљењу чланова Комисије, написана непрофесионално и без поштовања правила етичког Кодекса. Информације за које није наведен никакав извор, нису додатно проверене, нити су пружени било какви докази за изнете тврдње. Новинари нису ни покушали да ступе у контакт са особама на које се текст односи и да име пруже прилику да на било шта одговоре. Текстови су написани без дужне новинарске пажње и без икаквог обзира према људима о којима се пише.

Део чланова Комисије указао је да подносилац жалбе није покушао да искористи право на деманти, већ је одмах тражио финансијску надокнаду, што не сматра добром праксом. Комисија препоручује свима који се сматрају повређеним нечим што је о њима објављено да се пре обраћања Савету за штампу или суду, обрате редакцијама са захтевом за објављивање одговора. Ово, међутим, није обавеза оштећених и Комисија, приликом разматрања жалбе, не може то узети као нешто што умањује тежину жалбе.

Комисија је зато, са десет гласова “за“ и једним “уздржаним“, одлучила да је  “Блиц“прекршио Кодекс и наложила листу да ову одлуку објави.

 

Београд, 26.2.2016.                                                                          


Председавајућа
Невена Кривокапић


Комплетан жалбени поступак